Aktualności

8.10.2019 r.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTMP (w dniu 26.09.2019 r.) podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Powyższe było podyktowane koniecznością zmian w naszym Statucie, co ma na celu usprawnienie wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających m.in. z konieczności składania sprawozdań finansowych do KRS i Urzędu Skarbowego, konieczności wywiązywania się z prawnego obowiązku podpisywania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu oraz usprawnienie ogólnej działalności PTMP.

Termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wyznaczono na dzień 11.12.2019 r. w Łodzi (w siedzibie IMP, przy ulicy św. Teresy 8) o godz. 12.00. W przypadku braku kworum – II termin to 11.12.2019 godz. 12.30.

7.06.2019 r.

Zarząd Główny i Oddział w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w kolejnych Dniach Medycyny Pracy, organizowanych tym razem w hotelu Radisson Blu w Szczecinie w dniach 27-28.09.2019 r. 

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „Szanse i możliwości medycyny pracy w ochronie zdrowia”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione wyniki badań i doświadczenia z innych krajów dotyczących ochrony zdrowia pracujących, dane epidemiologiczne wybranych chorób cywilizacyjnych i związanych z pracą, zalecenia dotyczące opieki profilaktycznej na wybranych stanowiskach pracy. Dzięki uczestnictwu wybitnych ekspertów nasza Konferencja będzie nie tylko unikalną platformą do pogłębienia wiedzy pomocnej w codziennej pracy, ale także możliwością wymiany doświadczeń.

Strona internetowa Konferencji:

https://ptmp2019.inspirecongress.pl

7.03.2019 r.

PTMP informuje, że zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom i wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac zostały opublikowane w czasopiśmie „Medycyna Pracy” i są dostępne w ramach Open Access na stronie internetowej czasopisma. Z powyższym dokumentem można się zapoznać pod linkiem:

Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych pracowników

23.08.2018 r.

Zaproszenie na 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health

19.06.2018 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Głównego i Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnych Dniach Medycyny Pracy, organizowanych tym razem w hotelu Scandic we Wrocławiu w dniach 19-20.10.2018r.

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „Zdrowie pracowników wobec zagrożeń współczesnego środowiska pracy”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań i zaleceń dotyczących ochrony zdrowia pracujących.

W PROGRAMIE KONFERENCJI MIĘDZY INNYMI:
Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących – problemy orzecznicze i wyzwania
Stare dogmaty i nowe wyzwania w medycynie pracy – perspektywa po 20 latach funkcjonowania systemu
Zdrowie psychiczne
Przymus w medycynie, zdrowie psychiczne w pracy
Prewencja chorób związanych z pracą w perspektywie regulacji prawnych i ich potencjalnych konsekwencji
Choroby nowotworowe w praktyce lekarza medycyny pracy
Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli
Pierwsza pomoc w miejscu pracy, zasady organizowania pierwszej pomocy
Panel ekspertów
RODO w praktyce lekarza medycyny pracy
Sesja poświęcona badaniom lekarskim osób kierujących pojazdami silnikowymi
Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych
Problemy orzecznicze w patologii zawodowej

Serdecznie zapraszamy do hotelu Scandic we Wrocławiu – jesteśmy pewni, że nasza Konferencja oprócz walorów naukowych będzie także okazją do spotkania dobrych znajomych.

Informacja o sposobie rejestracji, zakwaterowaniu, zgłaszaniu wystąpień oraz szczegółowym programie naukowym będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Konferencji:  https://medycynapracy.icongress.pl/

z poważaniem

 Prezes PTMP – Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Przewodniczący oddziału dolnośląskiego PTMP – dr n. med. Jarosław Tomczyk

16.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym podjęto uchwałę o zmianie Statutu PTMP. Treść nowego Statutu została umieszczona w zakładce Statut PTMP.

12.04.2018 r.

W związku z publikacją w mediach informacji o planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w systemie służby medycyny pracy, w dniu 11.04.2018 r. Zarząd Główny i Delegaci PTMP wystosowali pismo do Pana Ministra Zdrowia, prof. dr. hab. med. Łukasza Szumowskiego z prośbą o odniesienie się do uwag naszego środowiska związanych z planowanymi zmianami.

Do pobrania: Pismo PTMP do MZ

8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

W razie braku obecności wymaganej liczby Delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w drugim terminie, tj. 11 kwietnia 2018 r., godz. 13.30 w IMP w Łodzi

 Propozycja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP

5.12.2017 r.

Szanowni Państwo
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr Remigiusza Furche, wieloletniego Przewodniczącego PTMP Oddział w Koszalinie i wieloletniego Dyrektora WOMP w Koszalinie.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, dnia 08.12.2017 r. o godz 11:30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (ul. Gnieźnieńska 44).
Rodzinie i bliskim Zarząd Główny PTMP składa szczere wyrazy współczucia.

12.06.2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP, które odbyło się 18 maja 2017 o godz. 15:30 w Józefowie k. Warszawy

czytaj dalej …

19.05.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządu Głównego PTMP na XIII kadencję

czytaj dalej …

30.03.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządów Oddziałów w roku 2017 

czytaj dalej …

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

Propozycja porządku obrad WZD 2017

Liczba delegatów na WZD 2017 z poszczególnych oddziałów

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP serdecznie zaprasza na XIII Zjazd PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy … czytaj dalej

Strona internetowa Zjazdu: XIII Zjazd Krajowy PTMP

13.01.2017 r.

Informacja na temat postępu prac nad nowelizacją Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy … czytaj dalej