Aktualności

8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

5.12.2017 r.

Szanowni Państwo
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr Remigiusza Furche, wieloletniego Przewodniczącego PTMP Oddział w Koszalinie i wieloletniego Dyrektora WOMP w Koszalinie.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, dnia 08.12.2017 r. o godz 11:30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (ul. Gnieźnieńska 44).
Rodzinie i bliskim Zarząd Główny PTMP składa szczere wyrazy współczucia.

12.06.2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP, które odbyło się 18 maja 2017 o godz. 15:30 w Józefowie k. Warszawy

czytaj dalej …

19.05.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządu Głównego PTMP na XIII kadencję

czytaj dalej …

30.03.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządów Oddziałów w roku 2017 

czytaj dalej …

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

Propozycja porządku obrad WZD 2017

Liczba delegatów na WZD 2017 z poszczególnych oddziałów

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP serdecznie zaprasza na XIII Zjazd PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy … czytaj dalej

Strona internetowa Zjazdu: XIII Zjazd Krajowy PTMP

13.01.2017 r.

Informacja na temat postępu prac nad nowelizacją Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy … czytaj dalej