XIII Krajowy Zjazd PTMP

W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Oddziału w Warszawie oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy mamy przyjemność zaprosić Państwa, na XIII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy:

„Służba medycyny pracy na progu zmian – rewolucja czy korekta systemu?”,

który odbędzie się dniach 19-20 maja 2017 r. w Hotelu Holiday Inn w Warszawie (Józefów) ul Telimeny 1.

Ze względu na projektowane modyfikacje w systemie służby medycyny pracy Zjazd będzie szczególną okazją do zapoznania się z kierunkami zmian zarówno w badaniach profilaktycznych jak i innych zadaniach związanych z realizowaniem opieki profilaktycznej.

Organizatorzy przewidzieli szereg niezwykle ciekawych wystąpień eksperckich obejmujących swoimi tematami przede wszystkim aktualności w medycynie pracy ze szczególnym uwzględnieniem zmian w badaniach profilaktycznych w tym:

 • praktycznej oceny narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego przeprowadzanej przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach pracy;
 • zakresu i wartości badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów profilaktycznych dla pracowników;
 • praktycznej interpretacji badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych;
 • kierunków zmian w systemie służby medycyny pracy;
 • kierunków badań naukowych w ochronie zdrowia pracujących;

Oprócz wystąpień eksperckich przewidziano  szereg sesji tematycznych dotyczących:

 • badań profilaktycznych pracowników,
 • badań kierowców, posługujących się bronią, pracowników ochrony fizycznej, marynarzy itp.,
 • chorób zawodowych,
 • organizacji ochrony zdrowia, promocji zdrowia i innych tematów.

Organizatorzy mają nadzieję, że zawartość merytoryczna programu pozwoli odpowiedzieć na zawarte w tytule Zjazdu pytanie.

Komitet organizacyjny:

lek. Joanna Kiprian

lek. Joanna Dobrowolska

lek. Magda Sobolewska-Wrońska

lek. Paweł Wdówik

lek. Paweł Wyrębkowski

Przed Zjazdem 18 maja 2017 odbędzie się Walne Zgromadzenia delegatów Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Szczegółowe informacje na temat Zjazdu znajdują się na stronie internetowej Konferencji:  http://www.jmjbiznes.pl/zjazd-krajowy-ptmp/

Opłata (nie obejmuje kosztów noclegu) dla Członków Towarzystwa wynosi 900 PLN brutto,  dla pozostałych Uczestników wynosi 980 PLN brutto.

Komitet Naukowy Zjazdu

 • Przewodnicząca: prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Członkowie:

 • lek. Ewa Kaczanowska-Burker
 • prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
 • dr n. med. Jan Kłopotowski
 • dr n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc
 • dr n. med. Marcin Rybacki
 • prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński
 • lek. Paweł Wdówik
 • dr hab. med. Marta Wiszniewska
 • dr n. med. Grażyna Wośkowiak

Ramowy Program Zjazdu

Dzień pierwszy: Wykłady eksperckie dotyczące:

 • praktycznej oceny narządu wzroku, słuchu, równowagi, układu nerwowego przeprowadzanej przez lekarzy medycyny pracy wraz z kryteriami zdrowotnymi na wybranych stanowiskach pracy;
 • zakresu i wartości badań przesiewowych realizowanych w ramach rozszerzonych programów profilaktycznych dla pracowników;
 • praktycznej interpretacji badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem badań laboratoryjnych;
 • kierunków zmian w systemie służby medycyny pracy;
 • kierunków badań naukowych w ochronie zdrowia pracujących;

Dzień drugi: Sesje tematyczne dotyczące:

 • badań profilaktycznych pracowników i innych zadań związanych z realizowaniem opieki profilaktycznej,
 • badań kierowców, posługujących się bronią, pracowników ochrony fizycznej, marynarzy itp.,
 • chorób zawodowych,
 • organizacji ochrony zdrowia, nadzoru nad jednostkami podstawowymi służby medycyny pracy, promocji zdrowia i innych tematów.

Szczegółowy program wraz z agendą godzinową zostanie przedstawiony po zakończeniu procesu kwalifikacji streszczeń wystąpień.

Zgłaszanie streszczeń

Regulamin zgłaszania streszczeń

 1. Streszczenia mogą być zgłaszane wyłącznie za pośrednictwem internetowego systemu zgłaszania streszczeń (adres strony – zostanie wkrótce podany)
 2. Streszczenia powinny być przygotowane w języku polskim.
 3. Streszczenie powinno zawierać podstawowe dane dotyczące badania: cel, metodykę, wyniki i wnioski. Powszechnie stosowane skróty są dopuszczalne, inne powinny być wyjaśnione.
 4. Zgłoszenie streszczenia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika jednostki na nadesłanie pracy.
 5. Ostateczny termin zgłaszania streszczeń upływa  31.03.2017 r.
 6. Każde zgłoszone streszczenie będzie kwalifikowane do przyjęcia anonimowo, przez członków Komitetu Naukowego, którzy dokonają oceny do 15.04.2017 r.
 7. Autorzy otrzymają powiadomienie o przyjęciu pracy oraz formie i czasie jej prezentacji (ustna, plakat) do 30.04.2017 r.

Układ streszczenia:

 • tytuł (bez skrótów, WIELKIMI LITERAMI)
 • pierwsze litery imion i nazwiska wszystkich autorów
 • nazwa instytucji, miejscowość, e-mail
 • treść streszczenia (maksymalnie 400 słów) podzielona na następujące części, każda zaczynająca się od nowego wiersza: Wprowadzenie, Cel, Materiał, Metody, Wyniki, Wnioski