XII Krajowy Zjazd Naukowy PTMP, Poznań, 2012r.

XII Krajowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy odbył się w Poznaniu w dniach 12-15 września 2012r. Uroczyste otwarcie miało miejsce 12 września o godz. 12.00 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Zjazd otworzyła, po prezentacji nt. historii PTMP Pani Prezes Zarządu Głównego – dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski. Po części oficjalnej i powitaniu Gości przez organizatorów (przewodniczącą Oddziału PTMP w Poznaniu – dr n. med. Grażynę Wośkowiak i dyrektora WCMP w Poznaniu – dr Marka Andrzejewskiego) odczytano listy adresowane do uczestników Zjazdu od dyrektora Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi – Pana prof. dr hab. med. Konrada Rydzyńskiego i Prezydenta m. Poznania – Pana Ryszarda Grobelnego. Podczas uroczystości dwunastu lekarzom z całej Polski wręczono Honorowe medale PTMP.wreczenie_medali_honorowych

W godzinach popołudniowych miało miejsce Walne Zgromadzenie Delegatów, podczas którego wybrano nowe władze Towarzystwa i zmieniono Statut PTMP. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze prowadził dr n. med. Jan Kłopotowski, a zmiany w Statucie przedstawił dr Marek Andrzejewski. Pomocą prawną służyła Delegatom mecenas Danuta Janikowska-Gruss. W trakcie posiedzenia odbyły się 4 oddzielne tajne głosowania, podczas których oddawano głosy na prezesa ZG PTMP, Członków Zarządu Głównego, Główną Komisję Rewizyjną oraz na Honorowych Członków Towarzystwa.

Prezesem Zarządu Głównego została dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski, a liczba oddanych na Nią głosów i owacja na stojąco świadczyła o zasłużonym wyborze. Jest Ona wszystkim znana z niezwykłej pracowitości, wyważonych sądów i ceniona za wiedzę i troskę o specjalistów medycyny pracy.sesje_naukowe

W dniach 13 i 14 września w Collegium Iuridicum Novum, w trzech salach odbyły się sesje naukowe, podczas których wygłoszono 50 referatów. W holu Collegium rozwieszono 29 plakatów.

Organizatorzy dziękują Zarządowi Głównemu PTMP, Delegatom, wszystkim osobom, które poniosły trud w przygotowaniu referatów i plakatów oraz wszystkim Uczestnikom Zjazdu za udział, dyskusję, pytania, zgłaszane wątpliwości, które kiedyś najprawdopodobniej doczekają się oczekiwanych rozwiązań.

Program i streszczenia