Uchwały KR

Uchwała nr 1 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 11.04.2018 r.

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej PTMP podjęli uchwałę o wyborze dr med. Jana Kłopotowskiego na Przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej oraz lek. Joanny Dobrowolskiej na Sekretarza Głównej Komisji Rewizyjnej.


Uchwała nr 2 Głównej Komisji Rewizyjnej z dnia 11.04.2018 r.

Stosownie do § 22 Statutu PTMP, Główna Komisja Rewizyjna PTMP podjęła uchwałę o wyborze dr med. Jana Kłopotowskiego na osobę reprezentującą Towarzystwo w umowach między Towarzystwem a członkiem Zarządu Głównego oraz w sporach z nim.