Łódzkie Dni Medycyny Pracy, Ossa, 2015r.

Zdjęcie uczestników zapr2Łódzkie Dni Medycyny Pracy miały miejsce w dniach 9-10 października 2015 r. w hotelu Ossa w Rawie Mazowieckiej. Tematem przewodnim była „Medycyna Pracy w profilaktyce i ochronie zdrowia pracujących oraz kształtowaniu postaw prozdrowotnych”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostały przedstawione wyniki najnowszych badań dotyczących ochrony zdrowia pracujących, metody diagnostyczne najczęstszych chorób cywilizacyjnych oraz możliwości ich zapobiegania. Dzięki uczestnictwu wybitnych ekspertów w dziedzinie medycyny pracy oraz innych dziedzinach medycznych  Konferencja była nie tylko unikalną platformą do pogłębienia wiedzy pomocnej w codziennej pracy, ale także możliwością wymiany doświadczeń.

W Łódzkich Dniach Medycyny Pracy wzięło udział w sumie 165 uczestników, wygłoszono 36 referatów oraz zaprezentowano 7 prac plakatowych.

Program i streszczenia