Łódzkie Dni Medycyny Pracy, Łódź, 2014r.

Łódzkie Dni Medycyny Pracy miały miejsce w dniach 3-5 czerwca 2014 r. w Łodzi i były połączone z obchodami 60-lecia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr J. Nofera w Lodzi. Tematem przewodnim konferencji była „Służba medycyny pracy kluczowym elementem działań prozdrowotnych”.

Pierwszy dzień konferencji miał charakter międzynarodowy, gdyż prelegentami byli goście zagraniczni. Sesja z ich udziałem poświęcona była zdrowemu stylowi życia w miejscu pracy. Profesor Jorma Rantanen z Finlandii przedstawił analizę obecnej sytuacji w naszym kraju oraz rekomendacje na przyszłość dotyczące promocji zdrowia w miejscu pracy. Kolejnym wykładowcą była przedstawiciel WHO – dr Aliya Kosbayeva, która w swoim wystąpieniu zaprezentowała koncepcję połączenia zdrowego trybu życia z miejscem pracy wspierającym postawy prozdrowotne. W dalszej części wykładów dr Yogindra Samant podzielił się z uczestnikami konferencji swoimi doświadczeniami na temat funkcjonowania i organizacji jednostek ochrony zdrowia pracujących w Norwegii.

Kolejna sesja dotyczyła problemów starzenia się populacji osób pracujących. Sarah Copsey z Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w miejscu pracy (EU-OSHA) zwróciła uwagę na wydłużający się okres aktywności zawodowej w krajach Unii Europejskiej i związaną z tym konieczność stosowania wszelkich metod służących utrzymaniu dobrego stanu zdrowia pracowników w celu zachowania zdolności produkcyjnej do czasu przejścia na emeryturę. Podobne zagadnienia poruszył w swoim wykładzie przedstawiciel ICOH – profesor Akizumi Tsutsumi. Zwrócił on szczególną uwagę na problem zwiększającej się śmiertelności z powodu  schorzeń kardiologicznych, a której w 80% przypadków można skutecznie zapobiegać poprzez implementację odpowiednich programów profilaktycznych i promocji zdrowia. Kolejny prelegent – Wiking Husberg z fińskiego Ministerstwa Spraw Socjalnych i Zdrowia omówił cele, jakie stawia sobie rząd Finlandii, by jak najdłużej utrzymać dobrą kondycję zdrowotną populacji osób pracujących.

Podczas drugiego dnia konferencji poruszano między innymi problematykę toksycznych uszkodzeń układu oddechowego spowodowanych warunkami pracy. Ta część konferencji była połączona z odbywającym się równolegle Zjazdem Toksykologów Klinicznych. Kolejna sesja dotyczyła problematyki aktywnego starzenia się jako wyzwania dla współczesnej medycyny pracy. Prelegenci poruszali między innymi zagadnienia związane z możliwością zatrudniania osób niepełnosprawnych, a także omówiono rolę rehabilitacji medycznej w procesie utrzymania aktywności zawodowej. Ponadto zaprezentowano działalność Centrów Kariery 50+, będących wsparciem dla pracowników starszych zagrożonych utratą pracy. Ten dzień konferencji zakończono sesją orzeczniczą, podczas której przedstawiono ciekawe przypadki kliniczne chorób zawodowych oraz standardy przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników.

Ostatni dzień konferencji poświęcony był współczesnym zagrożeniom zdrowotnym w miejscu pracy. Zaprezentowano między innymi problemy występujące w ratownictwie górniczym, sektorze energetycznym, salonach kosmetycznych, w zawodzie nauczyciela czy u pracowników ogrodów zoologicznych.

W trakcie przerw uczestnicy konferencji mogli się także zapoznać z wynikami prac naukowych prezentowanych w ramach sesji plakatowej.

W trakcie konferencji miała też miejsce sesja specjalna, poświęcona zmarłej 18.04.2014r. dr Ewie Wągrowskiej-Koski – wieloletniej Prezes Zarządu Głównego PTMP i Konsultantowi krajowemu w dziedzinie medycyny pracy, podczas której przypomniano Jej zasługi, zaangażowanie i wkład w rozwój medycyny pracy.

W Łódzkich Dniach Medycyny Pracy wzięło udział w sumie 140 uczestników, wygłoszono 41 referatów oraz zaprezentowano 26 prac plakatowych.

Program i streszczenia