Aktualności

10.06.2024 r.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi po raz kolejny serdecznie zapraszają do udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy, które odbędą się w dniach 21-23 listopada 2024 r. W tym roku nasze spotkanie będzie połączone z obchodami 70-lecia istnienia Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera – placówki od lat zajmującej się ochroną zdrowia pracujących oraz działalnością naukową związaną z wpływem warunków pracy na zdrowie.

Miejsce Konferencji to samo centrum Polski – Łódź i usytuowany w samym centrum tego miasta – Hotel Novotel Łódź Centrum. Obiekt jest położony niedaleko słynnej ulicy Piotrkowskiej, co gwarantuje komfort i łatwy dojazd wszelkimi środkami komunikacji.

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „MEDYCYNA PRACY SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE ŚWIADOMOŚCI ZDROWOTNEJ PRACOWNIKÓW”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące naszej pracy oraz kierunki rozwoju i szanse jakie daje nasza specjalizacja. W programie Konferencji zaplanowane zostały sesje poświęcone zagadnieniom, z którymi na co dzień spotykają się lekarze medycyny pracy. Oprócz sesji tematycznych planujemy też po raz kolejny zorganizować warsztaty orzecznicze, czynnie angażujące uczestników. Dzięki uczestnictwu wybitnych ekspertów nasza Konferencja będzie nie tylko unikalną platformą do pogłębienia wiedzy pomocnej w codziennej pracy, ale także możliwością wymiany doświadczeń.

Strona Konferencji: DNI MEDYCYNY PRACY

27.05.2024 r.

Dla osób zainteresowanych zamieszczamy informacje na temat szkolenia organizowanego przez International Training Centre of the ILO:

ONLINE WORKSHOP ON ILO INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF RADIOGRAPHS OF PNEUMOCONIOSES

18-21 listopad 2024 r.

Do pobrania: Ulotka informacyjna

22.04.2024 r.

Zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania niedawno wydanego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi  materiału edukacyjnego dla pracowników „Nowe czynniki szkodliwe i zagrożenia dla zdrowia w pracy i w życiu codziennym. Jak zapobiegać ich działaniu?” pod red. Anny Kozajdy. Prezentowana broszura została opracowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia. Materiał ten przygotowano w odpowiedzi na intensywne zmiany technologiczne, gospodarcze i społeczne, jakie w ostatnich kilku latach zachodzą na całym świecie, wywierając wpływ również na środowisko pracy i zamieszkania. Niniejsze opracowanie stanowi kompendium wiedzy dla pracowników o wybranych czynnikach szkodliwych i zagrożeniach dla zdrowia ludzi.

Zapraszamy do lektury!

29.02.2024 r.

24.11.2023 r.

Instytut Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera w Łodzi zaprasza profesjonalistów służby medycyny pracy do udziału w bezpłatnym szkoleniu w formie e-learningu nt. rozwiązań w zakresie wsparcia zdrowia i jak najdłuższej aktywności zawodowej pracowników

Szkolenie obejmuje 9 modułów:

 • Kompleksowy model przeciwdziałania wczesnemu wykluczeniu z rynku pracy – rola służby medycyny pracy
 • Możliwość wykonywania pracy wymagającej określonej sprawności psychofizycznej wraz z wiekiem
 • Badania w kierunku chorób układu oddechowego u osób starszych
 • Praca zdalna – szansa i wyzwanie dla starzejących się pracowników
 • Narząd wzroku – zmiany związane z wiekiem – schorzenia, kryteria zdrowotne
 • Zmiany w obrębie układu ruchu związane z wiekiem– profilaktyka i zasady ergonomii
 • Narażenie na czynniki szkodliwe dla układu oddechowego u starzejących się pracowników
 • Medycyna stylu życia. Jak zdrowo i aktywnie się starzeć?
 • Zdrowie psychiczne u starzejącego się pracownika
W czasie trwania szkolenia do Państwa dyspozycji dostępni będą eksperci Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
 • Problemy orzecznicze wśród osób starszych, opieka profilaktyczna nad pracownikiem: Marta Wiszniewska, Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska, Marcin Rybacki, Jolanta Walusiak-Skorupa
 • Ergonomia, promocja zdrowia wśród osób starszych: Kinga Polańska, Magdalena Janc, Krzysztof Puchalski, Eliza Goszczyńska
 • Zdrowie psychiczne osób starszych, wsparcie psychologiczne pracowników: Kaja Staszewska, Edyta Klimczak
Uczestnicy po ukończonym szkoleniu otrzymają imienny certyfikat uczestnictwa (10 punktów edukacyjnych*)
 
*Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022r. w sprawie sposobów  dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Zadanie realizowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 – 2025, finansowane przez Ministra Zdrowia

24.11.2023 r.

Zespół Ekspertów Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi przygotował opracowanie “Zasady opieki profilaktycznej nad starszym pracownikiem – materiały dla pracodawców” pod red. M. Rybackiego.
Niniejsza broszura, powstała w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Zdrowia.
Stanowi ona kompendium wiedzy dla pracodawców – przedstawia m.in. wybrane podstawy prawne w opiece nad starzejącym się pracownikiem, najczęstsze problemy zdrowotne pracowników oraz zalecenia i przykłady dobrych praktyk w zakresie opieki profilaktycznej nad starszymi pracownikami.

13.10.2023 r.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś.P. Dr Grażyny Mazgajskiej, byłej Przewodniczącej i wieloletniej członkini Zarządu Oddziału PTMP w Białymstoku, członkini honorowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.
Rodzinie, Przyjaciołom i Współpracownikom Zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia.
Zarząd i Członkowie Oddziału PTMP w Białymstoku

9.10.2023 r.

Za nami łódzkie Dni Medycyny Pracy, których tegorocznym tematem przewodnim była „Medycyna Pracy w świecie po pandemii – teoria i praktyka”. Konferencja odbyła się w dniach 29-30 września 2023 pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia, Wojewody Łódzkiego, Prezydenta Miasta Łodzi oraz patronatem medialnym Radia Łódź, Portalu Medycyna Pracy i czasopisma Medycyna Pracy. 

Nad programem naukowym czuwał komitet naukowy pod przewodnictwem prof. dr hab. n. med. Jolanty Walusiak-Skorupy. Prace komitetu organizacyjnego koordynował dr n. med. Marcin Rybacki. Za udział w Konferencji, stosownie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie sposobów dopełnienia  obowiązku doskonalenia  zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, uczestnicy otrzymali 13 punktów edukacyjnych. 

Jako organizatorzy, wspólnie z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi, cieszymy się niezmiernie z ogromnego zainteresowania naszym wydarzeniem, które zgromadziło 172 uczestników. Wierzymy, że tak wysoka frekwencja to wynik ciekawego i różnorodnego programu, którego gwarantem było wielu wybitnych prelegentów. To Oni kreowali tegoroczne Łódzkie Dni Medycyny Pracy tworząc wydarzenie naukowe, którego uczestnicy mogli pogłębić swoją wiedzę i wymienić się doświadczeniami. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim wykładowcom i przewodniczącym sesji za ich wkład w nasze przedsięwzięcie. 

Ostateczny kształt konferencji zawdzięczamy także wsparciu sponsorów. Podziękowania za współpracę kierujemy do naszych partnerów: Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.; Compass Public Relations s. c.; e-Orzecznik sp. z o.o.; Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.; GSK Commercial Sp. z o.o.; SOFTMEDICA Oprogramowanie Medyczne; Travel Care Spółka z o.o. 

17.05.2023 r.

Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Instytut Medycyny Pracy w Łodzi serdecznie zaprasza do udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy, które odbędą się w dniach 29-30.09.2023r. Miejsce Konferencji to malowniczo położony w centrum Polski, w otoczeniu sosnowego lasu, z dala od zgiełku Hotel Kolumna Park – obiekt łączący komfort i najwyższy standard usług z szeroką ofertą rekreacyjną.

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „Medycyna Pracy w świecie po pandemii – teoria i praktyka”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione między innymi zagadnienia dotyczące naszej pracy po zmianach wywołanych pandemią i ogłoszonym później stanem zagrożenia epidemicznego

14.04.2023 r.

Polska ma jeden z niższych wskaźni­ków aktywności zawodowej osób >50 r.ż. wśród krajów Unii Euro­pejskiej, a postępujący proces starzenia się społeczeństwa polskie­go i brak zwiększenia zatrudnienia w grupie wie­kowej >50 r.ż. przyniesie poważne skutki społeczno-ekonomiczne. Częstość występowania chorób przewlekłych (m.in. układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, nerwowego i układu ruchu, nowotworów, cukrzycy, problemów zdrowia psychicznego) narasta z wiekiem. Dlatego bardzo ważne jest zatrzymywanie pracowników na rynku pracy poprzez podejmowanie działań na rzecz zacho­wywania, a nawet wzmacniania ich zdolności do pracy.

Zachęcamy do zapoznania się z broszurą opracowaną w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi na temat aktualnej wiedzy o problemach zdrowotnych i dobrych praktykach w opiece profilaktycznej nad starzejącymi się pracownikami oraz o możliwościach ich wspierania w środowisku pracy. Zachęcamy do lektury!

Z treścią broszury można zapoznać się tutaj: OPIEKA PROFILAKTYCZNA NAD STARZEJĄCYM SIĘ PRACOWNIKIEM

22.03.2023 r.

W związku z trwającym już 3 lata zawieszeniem obowiązku wykonywania okresowych badań profilaktycznych, w dniu 17.03.2023r. w imieniu wszystkich członków PTMP, Pani prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa wystosowała pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia z prośbą o podjęcie prac nad zmianą zapisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych COVID-19 i tym samym wznowieniem obowiązku systematycznej kontroli zdrowia osób pracujących.

Z treścią pisma można zapoznać się tutaj: Pismo do Sejmowej Komisji Zdrowia

4.11.2022 r.

W dniach 20 – 22 października 2022 r. w Sandomierzu odbył się XIV Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Tegoroczne obrady były poświęcone szansom i wyzwaniom, jakie stoją przed medycyną pracy w dobie zagrożeń współczesnego świata. 

Program konferencji składał się z sesji panelowych, naukowych oraz dyskusyjnych:

 • Współpraca lekarza medycyny pracy ze specjalistami z innych dziedzin;
 • Zdrowie, praca i środowisko w XXI wieku;
 • Medycyna pracy w praktyce;
 • Medycyna pracy – diagnostyka i profilaktyka wybranych chorób zakaźnych – przegląd wytycznych i opracowanie polskich rekomendacji w zakresie profilaktyki i diagnostyki HCV oraz HIV/AIDS wśród osób w wieku produkcyjnym.

Podczas Zjazdu odbył się Panel ekspertów poświęcony profilaktycznej roli medycyny pracy i zdrowia publicznego na rzecz zdrowia pracujących oraz warsztaty dotyczące przypadków orzeczniczych w opiece profilaktycznej. Obradom towarzyszyła sesja posterowa.

Zorganizowaną w Sandomierzu konferencję poprzedziło Walne Zgromadzenie Delegatów PTMP, w trakcie którego Prezesem Towarzystwa na kolejną kadencję została wybrana:

 • Pani prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa 

Delegaci dokonali także wyboru nowego Zarządu Głównego, w którego skład weszli:

 • dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz,
 • dr med. Marcin Rybacki,
 • lek. Ewa Kaczanowska-Burker,
 • lek. Barbara Szulist,
 • prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska,
 • lek. Ewa Komorowska,
 • lek. Joanna Dobrowolska,
 • lek. Iwona Behrendt-Kierzka, 
 • lek. Paweł Wdówik.

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali natomiast:

 • lek. Małgorzata Prądzińska,
 • lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska,
 • lek. Anna Mikołajczyk.

W trakcie Walnego Zgromadzenia Delegatów nadano godność Członka Honorowego Towarzystwa następującym osobom:

 • lek. Annie Mikołajczyk,
 • lek. Markowi Andrzejewskiemu
 • lek. Barbarze Kierkowskiej-Zaradniak.

Podczas posiedzenia Zarządu Głównego PTMP, poprzedzającego Walne Zgromadzenie Delegatów podjęto uchwałę o przyznaniu Wyróżnienia Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy im. dr Ewy Wągrowskiej – Koski:

 • dr med.  Agnieszce Lipińskiej-Ojrzanowskiej,
 • lek. Barbarze Szulist,

a także o przyznaniu Medalu Honorowego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy:

 • dr med. Sylwii Świderskiej-Kiełbik,
 • lek. Agacie Małkowskiej,
 • dr med. Jackowi Gawronowi,
 • lek, Ewie Rajcy,
 • dr med. Jackowi Romankowi,
 • lek. Katarzynie Góral-Uszyńskiej,
 • lek. Edycie Jończyk-Wlazły,
 • dr med. Ewie Latała-Łoś,
 • lek. Justynie Sennik,
 • lek. Katarzynie Przemirskiej.

Zarząd Główny PTMP w imieniu wszystkich uczestników Zjazdu składa serdeczne podziękowania Organizatorom, a w szczególności Pani doktor Annie Mikołajczyk,  za przygotowanie Konferencji, merytoryczny program i okazję do spotkania na żywo w gościnnym Sandomierzu.

Relację przygotowaną przez iTV Wisła można obejrzeć tutaj:

10.09.2022 r.

Późno dowiedzieliśmy się o tym, że dr med. Zdzisław Brzeski zmarł 17 maja 2022 r.

Był niezwykle aktywnym lekarzem, zaangażowanym w sprawy medycyny pracy i naszego towarzystwa naukowego – Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

To on zainicjował w województwie lubelskim powstanie Oddziału Lubelskiego PTMP i przez ponad siedem kadencji (ok. 30 lat) był jego przewodniczącym. Był również przez wiele lat członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy a w latach 1992-1996 wiceprezesem Zarządu Głównego.

Zapamiętamy Go jako organizatora V Zjazdu PTMP oraz kilku Dni Medycyny Pracy, które odbyły się w Kazimierzu Dolnym w roku 1991, w Nałęczowie w roku 1994 i 1997 oraz w 1995 – w Zamościu-Krasnobrodzie. Te konferencje naukowe służyły nie tylko poszerzeniu wiedzy lekarzy medycyny pracy, wymianie doświadczeń, ale pozwoliły na zachwycanie się pięknem lubelszczyzny. To dzięki dr Brzeskiemu zwiedziliśmy nie tylko Lublin, ale także Roztocze – magiczną krainę zwaną polską Toskanią, wspaniały Zamość, urokliwy Kazimierz Dolny czy turystyczną perełkę lubelszczyzny – Nałęczów z Pałacem Małachowskich, w którym odbyły się sesje naukowe.

Zapamiętamy Go również z dużej aktywności naukowej – na wielu konferencjach wygłaszał referaty, a także był współautorem monografii „Choroby zawodowe” pod redakcją prof. Kazimierza Marka, a także „Toksykologii klinicznej” pod redakcją prof. Tadeusza Bogdanika.

Zmarł zasłużony lekarz, ogromnie zaangażowany w sprawy medycyny pracy oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Cześć jego pamięci!

Żegnają go Wielkopolanie i członkowie PTMP

3.06.2022 r.

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy – Zarządu Głównego i Oddziału w Kielcach mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XIV Krajowym Zjeździe Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy:

SZANSE I WYZWANIA MEDYCYNY PRACY W DOBIE ZAGROŻEŃ WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA,

który odbędzie się w dniach 20-22 października 2022 roku w hotelu Sarmata w Sandomierzu.

Mamy nadzieję na stabilizację sytuacji epidemiologicznej i możliwość spotkania się w przestrzeni rzeczywistej. Organizatorzy zaplanowali szereg interesujących wystąpień eksperckich , które wpisują się w ten szczególny czas sprawowania opieki profilaktycznej nad populacją z nowymi problemami zdrowotnymi. Sądzimy, że tematyka programu naukowego oraz warsztaty praktyczne z orzecznictwa spełnią oczekiwania wszystkich uczestników. W pierwszym dniu Zjazdu – 20 października odbędzie się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy.

Prosimy o przekazanie zaproszenia z linkiem do strony Zjazdu naszym koleżankom i kolegom.

Zaproszenie XIV Zjazd PTMP

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do Sandomierza.

W imieniu Zarządu  Głównego i Komitetu Organizacyjnego

Anna Mikołajczyk, Przewodnicząca kieleckiego oddziału PTMP i Dyrektor WOMP w Kielcach

Link do strony Konferencji: www.14zjazdptmp.pl

2.06.2022 r.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Kazimierza Marka. Zmarł w dniu 28.04.2022r.

Pan Profesor całe swoje życie zawodowe związał ze Śląskiem i Zagłębiem. Pracował początkowo w Klinice Chorób Wewnętrznych i Zawodowych w Zabrzu, a następnie w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, gdzie objął funkcję Kierownika Kliniki Chorób Zawodowych, a następnie Dyrektora Szpitala Klinicznego. Był też wykładowcą Śląskiej Akademii Medycznej. Pozostawił po sobie olbrzymi dorobek naukowy, ponad 200 publikacji, dwa podręczniki dotyczące chorób zawodowych oraz ponad 40 rozdziałów do podręczników i monografii. Jego pasją była diagnostyka chorób płuc, w szczególności pylic i w tej dziedzinie był uznanym światowym autorytetem. Jego wieloletnie badania przyczyn umieralności i historii naturalnej pylic (głównie górników kopalń węgla, ale też pylic azbestowych) były jednymi z największych badań tego rodzaju na świecie. Jako ekspert Międzynarodowego Biura Pracy brał udział w nowelizacji standardu radiologicznego pylic. Brał też udział w międzynarodowej grupie roboczej powołanej przez Światową Organizację Zdrowia dla opracowania kryteriów monitorowania pracowników narażonych na pyły mineralne. Wiele prac Pana Profesora dotyczyło też toksykologii metali ciężkich.

Profesor Marek był także zaangażowany w prace nad systemem służby medycyny pracy w Polsce. Powoływał i przewodniczył zespołom, które opracowały projekty: reformy przemysłowej służby zdrowia, ustawy o służbie medycyny pracy, nowelizacji wykazu chorób zawodowych, czy nowelizacji wskazówek metodologicznych dla badań profilaktycznych pracowników. Był członkiem wielu polskich i europejskich towarzystw naukowych w tym członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. W latach 1991- 1994 pełnił funkcję specjalisty krajowego z zakresu medycyny pracy.

Pan Profesor Marek umiał dzielić się swoją ogromną wiedzą, pasją i wielu lekarzy zainspirował do wyboru specjalizacji z zakresu medycyny pracy.

Szczególnie wdzięczni Jego wychowankowie i byli bliscy współpracownicy – Magdalena Wrońska-Sobolewska i Ewa Rudowska

3.09.2021 r.

W imieniu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnych Dniach Medycyny Pracy organizowanych w terminie 22-23 października 2021, ze względu na stan epidemii w formule wydarzenia online.

Tematem tegorocznej konferencji są: Wyzwania medycyny pracy w dobie pandemii.

Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną
przedstawione zagadnienia dotyczące naszej pracy w warunkach zwiększonego ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 oraz inne tematy nieodłącznie związane z opieką profilaktyczną nad pracownikiem.
Dzięki uczestnictwu znamienitych ekspertów nasza Konferencja będzie nie tylko unikalną platformą do pogłębienia wiedzy użytecznej w codziennej pracy, ale także możliwością wymiany doświadczeń.

Więcej informacji na: www.dnimedycynypracy.imp.lodz.pl

2.09.2021 r.

Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne serdecznie zaprasza do udziału w kursie online: Choroby zawodowe narządu głosu – profilaktyka i rehabilitacja

Kurs kierowany jest do lekarzy specjalistów medycyny pracy, otorynolaryngologów, audiologów i foniatrów, logopedów, terapeutów głosu oraz osób pracujących zawodowo głosem.

Termin: 16 października 2021 (sobota)

Zapisy i program na stronie: https://www.otorynolaryngologia-portal.pl/kursy.html

1.09.2021 r.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Wiesława Sułkowskiego, wybitnego specjalisty w zakresie otorynolaryngologii oraz audiologii i foniatrii,
wieloletniego i zasłużonego pracownika Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz wieloletniego Przewodniczącego Oddziału Łódzkiego PTMP.
Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie Pana Profesora,
Zarząd Główny oraz Zarząd Łódzkiego Oddziału PTMP

17.06.2021 r.

8.06.2021 r.

Drogiej Pani Profesor Jolancie Walusiak-Skorupie, Prezesowi PTMP

najszczersze wyrazy współczucia po stracie TEŚCIA – JULIANA SKORUPY

składają członkowie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy

12.05.2021 r.

Szanowni Państwo
Oddział Łódzki wraz z Instytutem Medycyny Pracy w Łodzi serdecznie zapraszają członków wszystkich oddziałów PTMP na webinarium: COVID-19 W MIEJSCU PRACY
Szkolenie poprowadzi prof. dr hab. Jolanta Walusiak-Skorupa – Dyrektor IMP, Prezes PTMP.
Rejestracja za pomocą formularza dostępnego na stronie: rejestracja
Jeśli macie Państwo pytania – prosimy o kontakt: ptmp.lodz@gmail.com

19.03.2021 r.

COVID-19 jako choroba zawodowa

Stanowisko Zarządu Głównego PTMP

Opierając się na opinii ekspertów PTMP, IMP im. prof. J. Nofera w Łodzi oraz biorąc pod uwagę stanowisko Sekcji Medycyny Pracy Europejskiego Związku Specjalistów w dziedzinie medycyny (The European Union of Medical Specialists – Section of Occupational Medicine), a także definicję choroby wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 podawaną przez WHO (WHO COVID-19: Case definitions), Zarząd Główny PTMP rekomenduje przyjęcie następujących zaleceń dotyczących rozpoznawania COVID-19 jako choroby zawodowej:

1. Choroba zawodowa pod postacią COVID-19 może być rozpoznana w przypadku:

1)  potwierdzenia zakażania wirusem SARS-CoV-2 dokonanego na podstawie:

– dodatniego wyniku badania molekularnego wykonywanego metodą NAAT (ang. nucleic acid amplification tests), którym jest np. test RT-PCR potwierdzający obecność materiału genetycznego wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych, lub

–  dodatniego testu antygenowego (wykrycie obecności antygenów białkowych wirusa SARS-CoV-2 w wymazie z dróg oddechowych za pomocą testów antygenowych), lub

–  dodatnich testów serologicznych (wykrycie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w próbce krwi żylnej),

oraz

2) występowania udokumentowanych objawów choroby.

2. W przypadku personelu medycznego czy innych osób pracujących w sektorze ochrony zdrowia, przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia, rozpoznanie choroby zawodowej jest możliwe po wykazaniu stałej pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, i to nie tylko tymi, u których zdiagnozowano zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

3. W przypadku innych grup zawodowych, decyzja o rozpoznaniu choroby zawodowej powinna być podejmowana za każdym razem indywidulanie, między innymi po potwierdzeniu istotnego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w miejscu pracy (np. po udowodnieniu odpowiednio długiego i bliskiego kontaktu z osobami, u których rozpoznano COVID-19) i przy braku dowodów na pozazawodowe źródło zakażenia.

4. Okres, w którym doszło do wystąpienia objawów choroby nie powinien przekraczać 14 dni od ekspozycji zawodowej.

19.02.2021 r.

Sekcja Medycyny Pracy Europejskiego Związku Specjalistów w dziedzinie medycyny (The European Union of Medical Specialists – Section of Occupational Medicine) opublikowała swoje stanowisko dotyczące zasad rozpoznawania COVID-19 jako choroby zawodowej. Z treścią dokumentu można zapoznać się tutaj:

Statement on COVID-19 as occupational disease

13.01.2021 r.

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu  5 stycznia 2021 roku zmarł dr n. med. Ireneusz Kliks – Honorowy Członek PTMP.

1.12.2020 r.

W dniu 1 grudnia 2020 w Dzienniku Ustaw RP poz. 2131 opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

Z treścią rozporządzenia można zapoznać się tutaj:

Rozporządzenie MZ z dnia 12 listopada 2020 r zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników

25.09.2020 r.

ZG PTMP informuje, że właśnie ruszyła przedsprzedaż podręcznika “Opieka profilaktyczna nad pracownikiem. Standardy w medycynie pracy”, przygotowanego pod redakcją dr Marcina Rybackiego, dr hab. Marty Wiszniewskiej oraz prof. dr hab. Jolanty Walusiak-Skorupy, będącego odpowiedzią na współczesne wyzwania stawiane lekarzom medycyny pracy w sprawowaniu opieki profilaktycznej i orzekaniu o zdolności do pracy.

Podręcznik ukaże się 15 października br., ale już teraz można składać zamówienia.

Opieka profilaktyczna nad pracownikiem

9.04.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem IMP w Łodzi dotyczącym udzielania świadczeń zdrowotnych pod postacią badań profilaktycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Badania profilaktyczne – telemedycyna

2.04.2020 r.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Zmiany prawne dotyczące przeprowadzania badań profilaktycznych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii

26.03.2020 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera ukazały się zalecenia dla pracodawców w związku z koronawirusem SARS-CoV-2, opracowane na podstawie raportu CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Link do strony: zalecenia dla pracodawców

17.03.2020 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera ukazały się zalecenia dotyczące postępowania w badaniach profilaktycznych pracowników w okresie zagrożenia epidemiologicznego związanego ze zwiększonym ryzykiem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Link do strony: Medycyna pracy – zalecenia IMP w Łodzi

24.01.2020 r.

W imieniu wszystkich członków PTMP, serdecznie gratulujemy Pani prof. dr hab. med. Jolancie Walusiak-Skorupie, Prezes PTMP, powierzenia stanowiska dyrektora Instytutu Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi.

Jesteśmy przekonani, że doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe Pani Profesor, połączone z ogromną odpowiedzialnością, chęcią do pracy, kreatywnością i troską o powierzoną placówkę, przełoży się na dalszy rozwój jej działalności oraz przyczyni się do dynamizacji zmian w medycynie pracy. Życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy z pracownikami, jednostkami współpracującymi z IMP w Łodzi oraz wszelkiej pomyślności, wiele zapału, sił, energii i satysfakcji z realizacji zawodowych zamierzeń, a także spełnienia osobistych planów.

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować dotychczasowemu dyrektorowi IMP w Łodzi – Panu prof. dr hab. med. Konradowi Rydzyńskiemu za wspieranie działań PTMP w zakresie działalności naukowej i ochrony zdrowia pracujących.

8.10.2019 r.

Na ostatnim posiedzeniu Zarządu Głównego PTMP (w dniu 26.09.2019 r.) podjęto uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów. Powyższe było podyktowane koniecznością zmian w naszym Statucie, co ma na celu usprawnienie wykonywania obowiązków sprawozdawczych wynikających m.in. z konieczności składania sprawozdań finansowych do KRS i Urzędu Skarbowego, konieczności wywiązywania się z prawnego obowiązku podpisywania sprawozdań finansowych przez wszystkich członków zarządu oraz usprawnienie ogólnej działalności PTMP.

Termin Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów wyznaczono na dzień 11.12.2019 r. w Łodzi (w siedzibie IMP, przy ulicy św. Teresy 8) o godz. 12.00. W przypadku braku kworum – II termin to 11.12.2019 godz. 12.30.

7.06.2019 r.

Zarząd Główny i Oddział w Szczecinie Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w kolejnych Dniach Medycyny Pracy, organizowanych tym razem w hotelu Radisson Blu w Szczecinie w dniach 27-28.09.2019 r. 

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „Szanse i możliwości medycyny pracy w ochronie zdrowia”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione wyniki badań i doświadczenia z innych krajów dotyczących ochrony zdrowia pracujących, dane epidemiologiczne wybranych chorób cywilizacyjnych i związanych z pracą, zalecenia dotyczące opieki profilaktycznej na wybranych stanowiskach pracy. Dzięki uczestnictwu wybitnych ekspertów nasza Konferencja będzie nie tylko unikalną platformą do pogłębienia wiedzy pomocnej w codziennej pracy, ale także możliwością wymiany doświadczeń.

Strona internetowa Konferencji:

https://ptmp2019.inspirecongress.pl

7.03.2019 r.

PTMP informuje, że zalecenia dotyczące postępowania lekarskiego w stosunku do pracowników poddanych określonym narażeniom i wymagań zdrowotnych dla wybranych rodzajów prac zostały opublikowane w czasopiśmie “Medycyna Pracy” i są dostępne w ramach Open Access na stronie internetowej czasopisma. Z powyższym dokumentem można się zapoznać pod linkiem:

Zalecenia dotyczące badań profilaktycznych pracowników

23.08.2018 r.

Zaproszenie na 7th International Conference on the History of Occupational and Environmental Health

19.06.2018 r.

Szanowni Państwo

W imieniu Zarządu Głównego i Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z ogromną przyjemnością zapraszamy do udziału w kolejnych Dniach Medycyny Pracy, organizowanych tym razem w hotelu Scandic we Wrocławiu w dniach 19-20.10.2018r.

Temat tegorocznych Dni Medycyny Pracy to: „Zdrowie pracowników wobec zagrożeń współczesnego środowiska pracy”. Podczas spotkania dla lekarzy sprawujących opiekę profilaktyczną nad pracownikami, pielęgniarek służby medycyny pracy, psychologów oraz wszystkich sympatyków medycyny pracy zostaną przedstawione wyniki najnowszych badań i zaleceń dotyczących ochrony zdrowia pracujących.

W PROGRAMIE KONFERENCJI MIĘDZY INNYMI:
Choroby cywilizacyjne w ochronie zdrowia pracujących – problemy orzecznicze i wyzwania
Stare dogmaty i nowe wyzwania w medycynie pracy – perspektywa po 20 latach funkcjonowania systemu
Zdrowie psychiczne
Przymus w medycynie, zdrowie psychiczne w pracy
Prewencja chorób związanych z pracą w perspektywie regulacji prawnych i ich potencjalnych konsekwencji
Choroby nowotworowe w praktyce lekarza medycyny pracy
Urlopy dla poratowania zdrowia nauczycieli
Pierwsza pomoc w miejscu pracy, zasady organizowania pierwszej pomocy
Panel ekspertów
RODO w praktyce lekarza medycyny pracy
Sesja poświęcona badaniom lekarskim osób kierujących pojazdami silnikowymi
Problemy orzecznicze w badaniach profilaktycznych
Problemy orzecznicze w patologii zawodowej

Serdecznie zapraszamy do hotelu Scandic we Wrocławiu – jesteśmy pewni, że nasza Konferencja oprócz walorów naukowych będzie także okazją do spotkania dobrych znajomych.

Informacja o sposobie rejestracji, zakwaterowaniu, zgłaszaniu wystąpień oraz szczegółowym programie naukowym będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Konferencji:  https://medycynapracy.icongress.pl/

z poważaniem

 Prezes PTMP – Prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Przewodniczący oddziału dolnośląskiego PTMP – dr n. med. Jarosław Tomczyk

16.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów, na którym podjęto uchwałę o zmianie Statutu PTMP. Treść nowego Statutu została umieszczona w zakładce Statut PTMP.

12.04.2018 r.

W związku z publikacją w mediach informacji o planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmianach w systemie służby medycyny pracy, w dniu 11.04.2018 r. Zarząd Główny i Delegaci PTMP wystosowali pismo do Pana Ministra Zdrowia, prof. dr. hab. med. Łukasza Szumowskiego z prośbą o odniesienie się do uwag naszego środowiska związanych z planowanymi zmianami.

Do pobrania: Pismo PTMP do MZ

8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi.

W razie braku obecności wymaganej liczby Delegatów, Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w drugim terminie, tj. 11 kwietnia 2018 r., godz. 13.30 w IMP w Łodzi

 Propozycja porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP

5.12.2017 r.

Szanowni Państwo
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana dr Remigiusza Furche, wieloletniego Przewodniczącego PTMP Oddział w Koszalinie i wieloletniego Dyrektora WOMP w Koszalinie.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w piątek, dnia 08.12.2017 r. o godz 11:30 w Kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie (ul. Gnieźnieńska 44).
Rodzinie i bliskim Zarząd Główny PTMP składa szczere wyrazy współczucia.

12.06.2017 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów PTMP, które odbyło się 18 maja 2017 o godz. 15:30 w Józefowie k. Warszawy

czytaj dalej …

19.05.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządu Głównego PTMP na XIII kadencję

czytaj dalej …

30.03.2017 r.

Wyniki wyborów do Zarządów Oddziałów w roku 2017 

czytaj dalej …

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP informuje, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy

Propozycja porządku obrad WZD 2017

Liczba delegatów na WZD 2017 z poszczególnych oddziałów

18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP serdecznie zaprasza na XIII Zjazd PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy … czytaj dalej

Strona internetowa Zjazdu: XIII Zjazd Krajowy PTMP

13.01.2017 r.

Informacja na temat postępu prac nad nowelizacją Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy … czytaj dalej