Liczba delegatów na WZD 2017 z poszczególnych oddziałów

W tabeli uwzględniono liczbę członków z poszczególnych oddziałów, którzy mieli opłaconą składkę członkowską na dzień 31.12.2016r., a także członków honorowych oraz przypadającą na oddział liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów w 2017 roku
ODDZIAŁLICZBA CZŁONKÓWLICZBA DELEGATÓW
Białystok412
Dolnośląski261
Gdańsk1156
Gorzów Wielkopolski181
Kielce543
Koszalin211
Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy1538
Lublin362
Łódź1236
Małopolski945
Olsztyn412
Opole734
Poznań915
Rzeszów613
Szczecin362
Śląski764
Tarnów312
Warszawa573
Zielona Góra171