Wyniki wyborów do Zarządu Głównego PTMP na XIII kadencję

W dniu 18.05.2017 r Walne Zgromadzenie Delegatów wybrało Prezesa PTMP, członków Zarządu Głównego oraz Głównej Komisji Rewizyjnej.  Do oddania głosu w Wyborach uprawnionych było 57 obecnych na sali Delegatów.
W wyniku wyborów nowo wybranym Prezesem PTMP została prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa.
Członkami Zarządu Głównego PTMP zostały następujące osoby (wymienione w kolejności  ilości uzyskanych głosów):
1. Paweł Wdówik
2. Ewa Kaczanowska-Burker
3. Marcin Rybacki
4. Jacek Parszuto
5. Marek Andrzejewski
6. Marta Wiszniewska
7. Tomasz Gajewski
8. Wojciech Hanke
9. Anna Mikołajczyk
10. Ewa Komorowska
11. Renata Złotkowska
12. Małgorzata Prądzińska
13. Renata Turbańska
14. Barbara Szulist
15. Edmund Mucha
16. Katarzyna Broszko-Dziedzic
17. Ryszard Szozda
18. Jolanta Gębura
19. Szczepan Jędral
20. Teresa Łączkowska
21. Paweł Wyrębkowski
22. Andrzej Marcinkiewicz

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej zostali:
1. Joanna Dobrowolska
2. Katarzyna Skręt
3. Krystyna Jasińska-Kolawa
4. Jan Kłopotowski
5. Małgorzata Sysło-Przedpełska