PTMP Oddział w Poznaniu

Zarząd Oddziału:

dr med. Renata Turbańska – Przewodnicząca
lek. Marek Andrzejewski – Wiceprzewodniczący
lek. Przemysław Kopeć – Sekretarz
lek. Joanna Nowak-Pasternak – Skarbnik

Członkowie:
lek. Ewa Kołodziejczak
dr n. med. Grażyna Wośkowiak
lek. Velislava Ninova-Rafalik

Komisja Rewizyjna:

lek. Barbara Kierkowska-Zaradniak – Przewodnicząca
lek. Jacek Romankow – Sekretarz
lek. Urszula Domitrz-Walkowiak – Członek

Delegaci na WZD – 2022 r.:

dr n. med. Renata Turbańska
lek. Ewa Kołodziejczak

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Przemysław Kopeć

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na nr konta:

07 1140 2004 0000 3102 7924 4176 

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Otrzymany przez członków Oddziału druk zaproszenia należy zachować i zabierać je na każde posiedzenie  PTMP. Uczestnictwo w posiedzeniu służy do potwierdzenia liczby punktów edukacyjnych – proszę pamiętać o potwierdzeniu na str. 4.
Na posiedzeniach są przekazywane informacje o nowych przepisach prawnych.

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Poznaniu
60-852 Poznań, ul. Poznańska 55A

Tel. 61 8467133 (Sekretariat)
e-mail: medycyna.pracy@wcmp.pl

Uchwała w sprawie dofinansowania dla członków Oddziału udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy w 2023 roku

Do pobrania:

PROGRAM POSIEDZEŃ NAUKOWO – SZKOLENIOWYCH – PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU