PTMP Oddział Ślaski w Katowicach

Zarząd Oddziału:

dr n. med. Jacek Kocot – Przewodniczący
lek. Monika Palicka-Dubik – Wiceprzewodnicząca
lek. Roman Zapała
dr n. med. Dariusz Tokarz
lek. Wacław Kozioł

Komisja Rewizyjna:

dr n. med. Jacek Gawron – Przewodniczący
lek. Marta Drzewiecka-Bombała
lek. Piotr Szypuła

Delegaci na WZD – 2022 r.:

dr n. med. Ryszard Szozda
dr n. med. Jacek Gawron
dr n. med. Jacek Kocot

Aktualni członkowie honorowi:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek (1992)
prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer-Lewowicka (2000)
prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik (2004)
dr n. med. Jan Kłopotowski (2008)
dr n. med. Eugeniusz Depta (2012)
dr n. med. Andrzej Stasiów (2016)

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem:

Konto:

PTMP Oddział Śląski w Katowicach

Nr konta: 76 1140 2004 0000 3902 7841 1640

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Śląski w Katowicach

Adres korespondencyjny: 40-126 Katowice, ul Grażyńskiego 49A (siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej)

adres e-mail: ptmp@izba-lekarska.org.pl

Pracownik administracyjny – mgr Łukasz Baron

UWAGA

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU UMIESZCZANE SĄ NA STRONIE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ ORAZ W MIESIĘCZNIKU “PRO MEDICO” – ten ostatni otrzymuje każdy lekarz Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zarząd Oddziału stara się, aby informacje o zebraniach Oddziału, itp. były umieszczane także na stronach Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Częstochowskiej Izby Lekarskiej.