PTMP Oddział Opole

Zarząd Oddziału:

lek. Iwona Sachańbińska – Przewodnicząca
lek. Jadwiga Bernaś-Błaszczyk – Wiceprzewodnicząca
lek. Elżbieta Sobczak – Sekretarz
lek. Paweł Pączko – Skarbnik

Członkowie:

lek. Stefan Kuś
lek. Ryszard Jasiński

Komisja Rewizyjna:

lek. Helena Kozłowska – Przewodnicząca
lek. Maciej Szcześniak – Sekretarz
lek. Wiesław Bańczyk – Członek

Delegaci na WZD – 2022 r.:

lek. Iwona Sachańbińska
lek. Beata Zając

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Ryszard Jasiński

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na nr konta:

mBank  61 1140 2004 0000 3602 7952 0767

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział Opole
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2A

Tel. 77 4837732
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl