PTMP Oddział Kujawsko-Pomorski w Bydgoszczy

Zarząd Oddziału:

lek. Ewa Kaczanowska-Burker – Przewodnicząca
lek. Barbara Szulist – Wiceprzewodnicząca
lek. Monika Kranz – Sekretarz
lek. Edmund Mucha – Skarbnik

Członkowie:
dr. n. med. Teresa Łoś-Spychalska

Komisja Rewizyjna:

lek. Eugeniusz Trochanowski – Przewodniczący
dr n. med. Maciej Borowiecki – Członek
lek. Żaneta Kosicka – Członek

Delegaci na WZD – 2022 r.:

lek. Ewa Kaczanowska-Burker
lek. Barbara Szulist
dr med. Maciej Borowiecki
lek. Edmund Mucha

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Tomasz Topka
lek. Żaneta Kosicka

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem:

Konto:

PTMP O/Kujawsko-Pomorski

mBank

Nr konta: 26 1140 2004 0000 3002 7924 4174

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Kujawsko-Pomorski
ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

Tel. 52 341 94 00, wew. 469, 465
e-mail: metorg@womp.bydgoszcz.pl

Uchwały w sprawie dofinansowania dla członków Oddziału udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy w 2023 roku:

Uchwała nr 3 Uchwała nr 4