Uchwały ZG

Uchwała nr 1 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o zorganizowaniu w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy oraz dofinansowaniu konferencji na poziomie dotychczasowym, tj. do 10 tys. jeśli zaistnieje taka potrzeba.


Uchwała nr 2 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że podczas konferencji Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy organizowanej w dniach 19-20 października 2018 r. we Wrocławiu, członkom PTMP regularnie opłacającym składki przez co najmniej 3 lata oraz lekarzom rezydentom realizującym szkolenie specjalizacyjne z medycyny pracy przysługiwać będzie niższa opłata rejestracyjna w ramach Ogólnopolskich Dni Medycyny Pracy.


Uchwała nr 3 z dnia 27.06.2018 r.

Zarząd Główny PTMP postanawia, że zostanie zatrudniony specjalista ds. ochrony danych osobowych w celu oceny dostosowania istniejących rozwiązań do obowiązujących przepisów i ewentualnie zaproponowania zmian.


Uchwała nr 4 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu dotyczącego zasad rachunkowości i obiegu dokumentów finansowo-księgowych.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 3 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Medalu Honorowego PTMP”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 2 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu regulaminu przyznawania „Dyplomu im. dr med.  Ewy Wagrowskiej-Koski”.

Treść ww. regulaminu – w zakładce O TOWARZYSTWIE/Regulaminy


Uchwała nr 1 z dnia 11.04.2018 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę o przyjęciu nowego wzoru deklaracji członkowskiej wraz formularzem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz samego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.

Treść ww. deklaracji i oświadczenia – w zakładce DO POBRANIA


Uchwała nr 3 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 13.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy im. prof J. Nofera w Łodzi.


Uchwała nr 2 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2018 gospodarka finansowa PTMP będzie prowadzona zgodnie z zasadami ustalonymi przez Prezydium ZG PTMP, które zostaną przesłane do wszystkich Przewodniczących Oddziałów PTMP.


Uchwała nr 1 z dnia 8.01.2018 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że w roku 2019 PTMP będzie organizatorem spotkania Sekcji Medycyny Pracy Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Medycznych.


Uchwała z dnia 26.06.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego pośmiertnego orzekania o rozpoznaniu bądź braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała nr 3 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że od dnia 1.01.2018r. składka członkowska będzie wynosić 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka będzie wynosić 50,00 zł.


Uchwała nr 2 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił przyznanie Medali Honorowych następującym osobom:

 • Wojciech Hanke
 • Joanna Kiprian-Łyczek
 • Ewa Kołodziejczak
 • Patrycja Krawczyk-Szulc
 • Anna Raj
 • Marcin Rybacki
 • Renata Turbańska
 • Paweł Wdówik
 • Marta Wiszniewska.

Uchwała nr 1 z dnia 3.04.2017 r.

Zarząd Główny PTMP podjął uchwałę rekomendującą Walnemu Zgromadzeniu Delegatów nadanie godności Członka Honorowego następującym kandydatom:

 • Andrzej Stasiów
 • śp. Ewa Wągrowska-Koski
 • Ewa Kaczanowska-Burker
 • Halina Wróblewska
 • śp. Jolanta Wróblewska.

Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o poparciu stanowiska Konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny pracy dotyczącego wydawania orzeczeń wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i uznaniu Jego opinii jako wytycznych PTMP.

Treść ww. opinii – w zakładce WYTYCZNE


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie uchwalił, że Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godzinach popołudniowych w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 18.01.2017 r.

Zarząd Główny PTMP jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu kwoty w wysokości 20.000 zł z Zarządu Głównego na rzecz Mazowieckiego Oddziału PTMP w celu dofinansowania organizacji XIII Zjazdu PTMP, który odbędzie się w dniach 19-20 maja 2017 r. w hotelu Holiday Inn Warszawa Józefów, ul. Telimeny 1, 05-420 Józefów k. Warszawy


Uchwała z dnia 22.06.2016 r.

W odpowiedzi na liczne pytania i prośby kierowane do przewodniczących oddziałów PTMP jak i do konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny pracy o komentarze dotyczące treści publikowanych w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy”, które często są kontrowersyjne i budzą szereg wątpliwości w środowisku lekarzy medycyny pracy, Zarząd Główny PTMP w dniu 22.06.2016 r. podjął uchwałę o wydaniu oficjalnego oświadczenia:

Publikowane w czasopiśmie „Lekarz Medycyny Pracy” (wydawnictwo: Verlag Dashöfer) artykuły (w szczególności w zakresie rozwiązań i wytycznych dotyczących działalności lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracowników) nie są rekomendowane przez PTMP jako źródło wiedzy medycznej w dziedzinie medycyny pracy.

—————————————————————————————————————————————————————