Oddział Małopolski

PTMP Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału:

Lek. Ewa Noga – Przewodnicząca
Lek. Katarzyna Matuszczyk – Wiceprzewodnicząca
Lek. Arkadiusz Modła – Sekretarz
Lek. Małgorzata Ratka– Skarbnik

Członkowie:
Agnieszka Byś

Komisja Rewizyjna:

Lek. Teresa Łączkowska – Przewodnicząca
Lek. Iwona Zapolska –Fitrzyk – Sekretarz
Lek. Władysław Hebda – Członek

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na nr konta:
mBank
16 1140 2004 0000 3502 7940 6196

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
31-504 KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 1
Tel. 12 424 20 31, 12 421 02 60 (Sekretariat MOMP)
e-mail: momp@momp.małopolska.pl

Do pobrania:

Zaproszenie – 02.2020