Oddział Małopolski

PTMP Oddział Małopolski

Zarząd Oddziału:

Teresa Łączkowska – Przewodnicząca
Marzena Gudowska – Oraczewska – Wiceprzewodnicząca
Ewa Noga – Sekretarz
Małgorzata Ratka– Skarbnik

Członkowie:
Janusz Pokorski
Agata Knapik
Krystyna Jasińska – Kolawa
Tadeusz Ligęza

Komisja Rewizyjna:

Lek. Iwona Zapolska –Fitrzyk – Przewodnicząca
Lek. Krystyna Chodacka – Sekretarz
Lek. Władysław Hebda – Członek

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
Wpłaty można dokonać przelewem na nr konta:
mBank
16 1140 2004 0000 3502 7940 6196

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
31-504 KRAKÓW, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 1
Tel. 601 09 05 17 (Przewodnicząca)
12 424 20 23 (Skarbnik)
e-mail: tlaczkowska@op.pl

Do pobrania:

Zaproszenie – 02.2020