Wyniki wyborów do Zarządów Oddziałów w 2017 roku

ODDZIAŁZarząd OddziałuKomisja Rewizyjna
Kujawsko-Pomorski w BydgoszczyEwa Kaczanowska-Burker - Przewodnicząca
Teresa Łoś-Spychalska - Wiceprzewodnicząca
Monika Kranz - Sekretarz
Edmund Mucha - Skarbnik
Członkowie:
Renata Bratż-Szymańska
Barbara Szulist
Joanna Zaremba
Lucyna Wichrowska - Przewodnicząca
Członkowie:
Maciej Borowiecki
Paweł Talarek
Gdańskdr n. med. Jacek Parszuto - Przewodniczący
mgr Anna Raj - Sekretarz
lek. Ewa Bieniecka-Rembeza - Skarbnik
Członkowie:
lek. Dorota Całus-Kania
lek. Katarzyna Lewosiuk
lek. Małgorzata Prądzińska
lek. Marcin Kowalik
lek. Elżbieta Michałowska - Przewodnicząca
Członkowie:
lek. Anna Korczak-Michałowska
mgr Elżbieta Wójtowicz
Łódźdr med. Marcin Rybacki - Przewodniczący
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa - Wiceprzewodnicząca
dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc - Sekretarz
dr med. Andrzej Marcinkiewicz - Skarbnik
Członkowie:
dr hab. med. Marta Wiszniewska
prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
dr med. Sylwia Świderska-Kiełbik
mgr Mariola Wojda
lek. Marzena Bąbińska-Zygmunt
Małopolskilek. Teresa Łączkowska - Przewodnicząca
lek. Marzena Gudowska – Oraczewska - Wiceprzewodnicząca
lek. Ewa Noga - Sekretarz
lek. Małgorzata Ratka - Skarbnik
Członkowie:
dr n. med. Janusz Pokorski
lek. Agata Knapik
lek. Krystyna Jasińska – Kolawa
lek. Tadeusz Ligęza
lek. Iwona Zapolska-Fitrzyk - Przewodnicząca
lek. Władysław Hebda - Sekretarz
Członkowie:
lek. Krystyna Chodacka
Śląskidr n. med. Ryszard Szozda - Przewodniczący
dr hab. n. med. Renata Złotkowska - Wiceprzewodnicząca
dr n. med. Leszek Jagodziński - Sekretarz
dr n. med. Dariusz Tokarz - Skarbnik
Członkowie:
dr n. med. Jacek Gawron
dr n. med. Jacek Kocot
lek. Piotr Szypuła
dr n. med. Jan Kłopotowski - Przewodniczący
lek. Marta Drzewiecka-Bombała - Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer-Lewowicka - Członek
Dolnośląskidr n. med. Jarosław Tomczyk - Przewodniczący
lek. Barbara Pratkowicka - Wiceprzewodnicząca
lek. Lidia Kubacka - Sekretarz
dr n. med. Grażyna Chalimoniuk-Wybieralska - Skarbnik
Członkowie:
lek. Włodzimierz Idec
lek. Leszek Halicki
lek. Marianna Molendowska
Poznańlek. Marek Andrzejewski - Przewodniczący
dr med. Renata Turbańska - Wiceprzewodnicząca
lek. Ewa Kołodziejczak - Sekretarz
lek. Joanna Nowak-Pasternak - Skarbnik
Członkowie:
lek. Przemysław Kopeć
dr med. Grażyna Wośkowiak
dr med. Beata Ziemska
Barbara Zaradniak
Małgorzata Iwanow
Jacek Romankow
Lublinlek. Anna Skublewska-Karska - Przewodnicząca
lek. Anna Nowosad-Sugier - Wiceprzewodnicząca
lek. Marzena Mierzycka - Sekretarz
lek. Danuta Stefaniak - Skarbnik
Członkowie:
lek. Urszula Fryga-Dyś
lek. Katarzyna Hurba-Pańko - Przewodnicząca
Członkowie:
lek. Artur Płucisz
Tarnowskilek. Krzysztof Nachel - Przewodniczący
lek. Roman Bartuś - Wiceprzewodniczący
mgr Alicja Jakus - Sekretarz
mgr Danuta Litwin-Żywiec - Skarbnik
Członkowie:
lek. Barbara Hycnar-Lewicka
lek. Stanisław Bem
lek. Jerzy Woźniak
Koszalinlek. Monika Pieńkowska - Przewodnicząca
lek. Grzegorz Tomczyk - Wiceprzewodniczący
lek. Grażyna Mrozińska - Sekretarz
lek. Barbara Bogusz - Skarbnik
Członkowie:
lek. Barbara Kuryło-Kałużniacka
lek. Wojciech Kania
lek. Arnold Bilski
lek. Dariusz Sobieraj - Przewodniczący
lek. Elżbieta Daszkiewicz - Sekretarz
lek. Marek Cebula - Członek
Szczecinlek. Małgorzata Sysło-Przedpełska - Przewodnicząca
lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska - Wiceprzewodnicząca
lek. Walentyna Waleszyńska-Stachera - Sekretarz
lek. Ewa Kiedrowska - Skarbnik
Członkowie:
lek. Maria Wasilewska-Zużałek
lek. Jan Achrem
lek. Jan Rusin
Zielona GóraRoman Pilecki - Przewodniczący
Tomasz Gajewski - Wiceprzewodniczący
Maciej Ryngier - Sekretarz
Jan Burger - Skarbnik
Członkowie:
Bożenna Telec
Agnieszka Komarnicka-Plewa
Igor Bołdakow
Grażyna Stawska - Przewodnicząca
Członkowie:
Bronisław Filip
Roman Kaczmarek
Opolelek. Beata Zając - Przewodnicząca
lek. Helena Kozłowska - Wiceprzewodnicząca
lek. Ryszard Jasiński - Sekretarz
lek. Paweł Pączko - Skarbnik
Członkowie:
lek. Stefan Kuś
lek. Anna Hylla
lek. Elżbieta Miednik
lek. Elżbieta Sobczak
lek. Mieczysław Chudy
lek. Wiesław Bańczyk
lek. Irena Florek-Mielniczuk
BiałystokBogumiła Szamatowicz - Przewodnicząca
Ewa Komorowska - Wiceprzewodnicząca
Zinaida Ptaszyńska -
Sekretarz
Iwona Waszczuk-Wojtalis - Skarbnik
Członkowie:
Alina Ciereszko
Marlena Konon
Izabela Konapka
Krystyna Waszczuk
Ewa Puchalska-Kindeusz
Czesław Chorąży
Gorzów Wielkopolskilek. Beata Szyszka-Jędrachowicz - Przewodnicząca
lek. Zbigniew Śliwiński - Wiceprzewodniczący
mgr Halina Kąkolewska -
Sekretarz
lek. Aleksandra Zeler-Marcjan - Skarbnik
lek. Jan Jarosz - Przewodniczący
Członkowie:
lek. Antoni Zygmund
Warszawalek. Paweł Wdówik - Przewodniczący
lek. Joanna Dobrowolska - Wiceprzewodnicząca
lek. Magdalena Wrońska-Sobolewska - Sekretarz
lek. Joanna Kiprian-Łyczek - Skarbnik
Członkowie:
lek. Wojciech Pasierbski
lek. Małgorzata Cywińska-Bartyzel
lek. Paweł Wyrębkowski
lek. Maria Misiuna
lek. Renata Jeżewska-Szerszeń
lek. Katarzyna Paź
Kielcelek. Anna Mikołajczyk - Przewodnicząca
lek. Katarzyna Przemirska - Wiceprzewodnicząca
lek. Justyna Sennik -
Sekretarz
lek. Katarzyna Góral-Uszyńska - Skarbnik
Członkowie:
Edyta Jończyk-Wlazły
dr med. Ewa Latała-Łoś
lek. Regina Dzienniak-Gajos
lek. Tomasz Kałka
lek. Elżbieta Ściwiarska-Walczak
lek. Andrzej Tomzik
Olsztynlek. Jolanta Gębura - Przewodnicząca
lek. Barbara Mazurek-Maciejec - Wiceprzewodnicząca
lek. Przemysław Gawroński -
Sekretarz
lek. Zdzisław Chorążewicz -
Skarbnik
Członkowie:
lek. Ewa Gawrońska
lek. Żaneta Szmytka-Bejgiert
lek. Jerzy Topolski - Przewodniczący
lek. Beata Stasiulewicz-Aleksiejczyk - Sekretarz
lek. Jolanta Michno - Członek
RzeszówAlicja Bożek-Sochacka - Przewodnicząca
Szczepan Jędral - Wiceprzewodniczący
Judyta Tomasik-Homicka -
Sekretarz
Magdalena Skoblewska - Skarbnik
Członkowie:
Wojciech Korkowski
Zbigniew Kochanowski
Janusz Halak
Barbara Działowska-Dzimira
Antoni Szynglarewicz
Antoni Drelicharz
Aneta Pretorius-Kawalec - Przewodnicząca
Krzysztof Łobaza - Sekretarz
Grażyna Wajda - Członek