PTMP Oddział w Zielonej Górze

Zarząd Oddziału:

dr med. Tomasz Gajewski – Przewodniczący
lek. Maciej Ryngier – Wiceprzewodniczący
lek. Katarzyna Górnik – Sekretarz
lek. Joanna Pilarczyk – Skarbnik
lek. Paweł Skotarczak – Członek

Komisja Rewizyjna:

lek. Marta Sapa – Przewodnicząca
lek. Igor Bołdakow – Członek
lek. Katarzyna Sarnecka – Członek

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem.
Nr rachunku bankowego:
mBank
95 1140 2004 0000 3802 7841 1638

W tytule przelewu należy wpisać kogo dotyczy składka i za jaki okres okres dokonywana jest wpłata, np.: „Składka członkowska za 2023 r. – Adam Słodowy”.

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze
ul. Dąbrówki 15c
65-096 Zielona Góra

Tel. 68 328 48 11, e-mail: tgajewski@wp.pl (Przewodniczący Oddziału) lub tel. 68 328 48 16, e-mail: mryng@poczta.onet.pl (Wiceprzewodniczący Oddziału)