PTMP Oddział w Olsztynie

Zarząd Oddziału:

lek. Przemysław Gawroński – Przewodniczący
lek. Barbara Mazurek-Maciejec – Wiceprzewodnicząca
lek. Ewa Gawrońska – Sekretarz
lek. Zdzisław Chorążewicz – Skarbnik

Członkowie:
lek. Jolanta Gębura
lek. Żaneta Szmytka-Bejgiert

Komisja Rewizyjna:

lek. Jerzy Topolski – Przewodniczący
lek. Beata Stasiulewicz-Aleksiejczyk – Sekretarz
lek. Jolanta Michno – Członek

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na rachunek bankowy PTMP Oddział Olsztyn

Nr konta: 40 1140 2004 0000 3602 7924 4986

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Olsztyn
10-449 Olsztyn, al. Piłsudskiego 71A (budynek WOMP)

Tel. 89 67 88 300
e-mail: sekretariat@womp.olsztyn.pl, ptmp@womp.olsztyn.pl