PTMP Oddział w Łodzi

Zarząd Oddziału:

dr med. Marcin Rybacki – Przewodniczący
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska – Sekretarz
dr hab. med. Andrzej Marcinkiewicz – Skarbnik
dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska – Członek

Komisja Rewizyjna:

dr med. Sylwia Świderska-Kiełbik – Przewodnicząca
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke – Sekretarz
lek. Katarzyna Wawrzyńczak-Boruch – Członek

Delegaci na WZD – 2022 r.:

prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa
dr med. Marcin Rybacki

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

prof. dr hab. med. Marta Wiszniewska
dr med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem:
Nr rachunku bankowego:
mBank
44 1140 2004 0000 3302 7841 1637

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział/Łódź
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź

Kancelaria PTMP
Tel. 42 631 46 80, 42 63 14 702
e-mail: biuro@ptmp.org.pl

Uchwała w sprawie dofinansowania dla członków Oddziału udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy w 2023 roku