PTMP Oddział w Gdańsku

Zarząd Oddziału:

dr n. med. Jacek Parszuto – Przewodniczący

lek. Dorota Całus-Kania – Z-ca Przewodniczącego

lek. Marcin Kowalik – Sekretarz

lek. Katarzyna Lewosiuk – Skarbnik

Członkowie:
lek. Małgorzata Prądzińska
Daria Fabiszak

Komisja Rewizyjna:

lek. Dorota Szaudel-Boruta – Przewodnicząca
lek. Joanna Mokwa – Sekretarz
lek. Jadwiga Mormon – Członek

Delegaci na WZD – 2022 r.:

dr n. med. Jacek Parszuto
lek. Katarzyna Lewosiuk
lek. Anna Kraśniak-Drążek
lek. Małgorzata Prądzińska

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Iwona Behrendt-Kierzka
lek. Jadwiga Mormon

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na rachunek bankowy Oddziału Gdańskiego PTMP w mBank

Konto:

Nr konta: 52 1140 2004 0000 3202 7841 1639

Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane !

Informacja dla osób zalegających z opłata składek:

– podstawowa roczna składka członkowska w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2017 wynosiła 80,0 zł (osiemdziesiąt złotych)

– roczna składka dla członka, który jest niepracującym emerytem wynosiła 40,0 złotych (czterdzieści złotych

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Gdańsku
80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B

Tel. 58 340 59 00, e-mail: ptmp@womp.gda.pl 

Uchwała Zarządu Oddziału PTMP w Gdańsku z 25 maja 2023 roku w sprawie dofinansowania członkom Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy Oddział w Gdańsku do kosztów udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy w dniach 29-30.09.2023 r