PTMP Oddział Szczecin

Zarząd Oddziału:

lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska – Przewodnicząca
lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska – Wiceprzewodnicząca
lek. Maria Wasilewska-Zużałek – Sekretarz
lek. Julian Witkowski – Skarbnik

Członkowie:
lek. Elżbieta Podolska-Witkowska

Komisja Rewizyjna:

lek. Jan Balczewski – Przewodniczący
lek. Mirosława Kamińska-Rożyńska

Delegaci na WZD – 2022 r.:

lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska
lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Elżbieta Podolska-Witkowska

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na konto Oddziału.

Konto:

PTMP Oddział Szczecin

mBank

Nr konta: 39 1140 2004 0000 3902 7924 4178

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Szczecin
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska, tel. 660 663 265