PTMP Oddział w Kielcach

Zarząd Oddziału:

Członkowie:

lek. Anna Mikołajczyk
lek. Katarzyna Przemirska
lek. Justyna Sennik
lek. Katarzyna Góral-Uszyńska
dr n. med. Ewa Latała-Łoś

Komisja Rewizyjna:

lek. Tomasz Kałka
lek. Edyta Jończyk-Wlazły
lek. Maciej Pawlicki

Delegaci na WZD – 2022 r.:

dr n. med. Ewa Latała-Łoś
lek. Anna Mikołajczyk

Delegaci rezerwowi na WZD – 2022 r.:

lek. Katarzyna Przemirska

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na nr konta:

mBank 77  1140  2004  0000  3502  7924  4175

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Uwaga!

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach. Lekarze uczestniczący w szkoleniach otrzymują punkty edukacyjne Izby Lekarskiej. Zastrzegamy możliwość zmiany tematu oraz wykładowcy!

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział w Kielcach
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2

lek. Katarzyna Góral-Uszyńska

Tel. 41 3479711
e-mail: kgu@womp.com.pl