PTMP Oddział w Poznaniu

Zarząd Oddziału:

lek. Marek Andrzejewski – Przewodniczący
dr n. med. Renata Turbańska – Wiceprzewodnicząca
lek. Ewa Kołodziejczak – Sekretarz
lek. Joanna Nowak-Pasternak – Skarbnik

Członkowie:
lek. Przemysław Kopeć
dr n. med. Grażyna Wośkowiak
dr n. med. Beata Ziemska

Komisja Rewizyjna:

lek. Barbara Kierkowska-Zaradniak
dr n. med. Małgorzata Iwanow
lek. Jacek Romankow

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać u Skarbnika przed zebraniem Oddziału Towarzystwa lub przelewem na nr konta:

7610 2040 2700 0013 0204 0222 81

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Zebrania członków PTMP odbywają się w trzeci wtorek każdego miesiąca z wyjątkiem miesięcy wakacyjnych o godz. 12.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu, ul. Poznańska 55A.

Otrzymany przez członków Oddziału druk zaproszenia należy zachować i zabierać je na każde posiedzenie  PTMP. Uczestnictwo w posiedzeniu służy do potwierdzenia liczby punktów edukacyjnych – proszę pamiętać o potwierdzeniu na str. 4.
Na posiedzeniach są przekazywane informacje o nowych przepisach prawnych.

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Poznaniu
60-852 Poznań, ul. Poznańska 55A

Tel. 61 8467133 (Sekretariat)
e-mail: medycyna.pracy@wcmp.pl