PTMP Oddział w Łodzi

Zarząd Oddziału:

dr med. Marcin Rybacki – Przewodniczący
prof. dr hab. med. Jolanta Walusiak-Skorupa – Wiceprzewodnicząca
dr med. Patrycja Krawczyk-Szulc – Sekretarz
dr med. Andrzej Marcinkiewicz – Skarbnik

Członkowie:
dr hab. med. Marta Wiszniewska
prof. dr hab. med. Marta Kieć-Świerczyńska
prof. dr hab. med. Wojciech Hanke

Komisja Rewizyjna:

dr med. Sylwia Świderska-Kiełbik
mgr Mariola Wojda
lek. Marzena Bąbińska-Zygmunt

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.
Nr rachunku bankowego:
mBank
44 1140 2004 0000 3302 7841 1637

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział/Łódź
ul. Św. Teresy 8
91-348 Łódź

Katarzyna Bechtold
Tel. 42 631 47 22
e-mail: ptmp.lodz@gmail.com

Copy link
Powered by Social Snap