PTMP Oddział w Gdańsku

Zarząd Oddziału:

dr n. med. Jacek Parszuto – Przewodniczący
lek. Ewa Bieniecka-Rembeza – Skarbnik

Członkowie:
lek. Katarzyna Lewosiuk
lek. Dorota Całus-Kania
lek. Małgorzata Prądzińska
lek. Marcin Kowalik

Komisja Rewizyjna:

lek. Elżbieta Michałowska – Przewodnicząca
Członkowie:
lek. Anna Korczak-Michałowska
mgr Elżbieta Wójtowicz

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Składki można wpłacać wyłącznie:

– przelewem na rachunek bankowy Oddziału Gdańskiego PTMP w mBank

Konto:

Nr konta: 52 1140 2004 0000 3202 7841 1639

Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane !

Informacja dla osób zalegających z opłata składek:

– podstawowa roczna składka członkowska w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2017 wynosiła 80,0 zł (osiemdziesiąt złotych)

– roczna składka dla członka, który jest niepracującym emerytem wynosiła 40,0 złotych (czterdzieści złotych

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Gdańsku
80-871 Gdańsk, ul. Okrąg 1B

Tel. 58 340 59 00, e-mail: ptmp@womp.gda.pl 

Copy link
Powered by Social Snap