PTMP Oddział w Białymstoku

Zarząd Oddziału:

dr n. med. Bogumiła Szamatowicz – Przewodnicząca
lek. Ewa Komorowska – Wiceprzewodnicząca
lek. Zinaida-Ptaszyńska – Sekretarz
lek. Iwona Waszczuk-Wojczulis – Skarbnik

Członkowie:
lek. Alina Ciereszko
lek. Izabela Konopka
lek. Marlena Konon

Komisja Rewizyjna:

lek. Krystyna Waszczuk – Przewodnicząca
lek. Ewa Puchalsk-Kindeusz
lek. Czesław Chorąży

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać przelewem na nr konta:

mBank, Nr konta: 15 1140 2004 0000 3102 7877 2224

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Białymstoku
15-535 Białystok ul. Wiewórcza 10

Tel. 85 66 47 803
e-mail: ptmp@pwomp.wrotapodlasia.pl

Copy link
Powered by Social Snap