PTMP Oddział w Białymstoku

Zarząd Oddziału:

lek. Ewa Komorowska – Przewodnicząca

dr n. med. Julia Strumiło – Zastępca Przewodniczącej

lek. Emilia Łubińska – Skarbnik

lek. Izabela Konopka – Sekretarz

lek. Marlena Konon – Członek

Komisja Rewizyjna

Lek. Dorota Szymborewicz – Przewodnicząca

Lek. Monika Sołowińska – Sekretarz

Lek. Czesław Chorąży – Członek

Delegaci na WZD – 2022 rok: 

Brak Delegatów na WZD ze względu na niespełnienie zapisów § 52 Statutu PTMP.

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem na nr konta:

mBank, Nr konta: 15 1140 2004 0000 3102 7877 2224

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Białymstoku
15-535 Białystok ul. Wiewórcza 10

Tel. 85 66 47 803
e-mail: ptmp@pwomp.wrotapodlasia.pl

Uchwała w sprawie dofinansowania dla członków Oddziału udziału w Łódzkich Dniach Medycyny Pracy w 2023 roku