PTMP Oddział w Białymstoku

Zarząd Oddziału:

lek. Ewa Komorowska – Przewodnicząca
lek. Emilia Łubińska – Skarbnik

Komisja Rewizyjna:

Delegaci na WZD – 2022 rok: 

Brak Delegatów na WZD ze względu na niespełnienie zapisów § 52 Statutu PTMP.

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać przelewem na nr konta:

mBank, Nr konta: 15 1140 2004 0000 3102 7877 2224

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział w Białymstoku
15-535 Białystok ul. Wiewórcza 10

Tel. 85 66 47 803
e-mail: ptmp@pwomp.wrotapodlasia.pl