PTMP Oddział Szczecin

Zarząd Oddziału:

lek. Małgorzata Sysło-Przedpełska – Przewodnicząca
lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska – Wiceprzewodnicząca
lek. Walentyna Waleszyńska-Stachera – Sekretarz
lek. Ewa Kiedrowska – Skarbnik

Członkowie:
lek. Maria Wasilewska-Zużałek
dr n. med. Jan Achrem
lek. Jan Rusin

Komisja Rewizyjna:

lek. Julian Witkowski
lek. Wojciech Wójtowicz

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.

Konto:

PTMP Oddział Szczecin

Bank BPH w Szczecinie

Nr konta: 32 1060 0076 0000 3200 0135 0369

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Szczecin
ul. Bolesława Śmiałego 33, 70-347 Szczecin

lek. Małgorzata Torzewska-Pawłowska, tel. 660 663 265