PTMP Oddział Ślaski w Katowicach

Zarząd Oddziału:

dr n. med. Ryszard Szozda – Przewodniczący
dr hab. n. med. Renata Złotkowska – Wiceprzewodnicząca
dr n. med. Leszek Jagodziński – Sekretarz
dr n. med. Dariusz Tokarz – Skarbnik

Członkowie:
dr n. med. Jacek Kocot
dr n. med. Jacek Gawron
lek. Piotr Szypuła

Komisja Rewizyjna:

dr n. med. Jan Kłopotowski – Przewodniczący
lek. Marta Drzewiecka
prof. dr hab. n. med.  Henryka Langauer-Lewowicka

Delegaci na Walne Zgromadzenie Delegatów:

dr n. med. Jan Kłopotowski
dr n. med. Ryszard Szozda
lek. Zbigniew Ugarenko
dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Funkcje pełnione w ZG i GKR przez członków Oddziału Śląskiego:

Członkowie Zarządu Głównego:

dr n. med. Ryszard Szozda
dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Główna Komisja Rewizyjna:

dr n. med. Jan Kłopotowski – Przewodniczący

Aktualni członkowie honorowi:

prof. dr hab. n. med. Kazimierz Marek (1992)
prof. dr hab. n. med. Henryka Langauer-Lewowicka (2000)
prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik (2004)
dr n. med. Jan Kłopotowski (2008)
dr n. med. Eugeniusz Depta (2012)
dr n. med. Andrzej Stasiów (2016)

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Składki można regulować przelewem.

Konto:

PTMP Oddział Śląski w Katowicach

Nr konta: 76 1140 2004 0000 3902 7841 1640

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy, Oddział Śląski w Katowicach

Adres korespondencyjny: 40-126 Katowice, ul Grażyńskiego 49A (siedziba Śląskiej Izby Lekarskiej)

adres e-mail: ptmp@izba-lekarska.org.pl

Pracownik administracyjny – mgr Łukasz Baron

UWAGA

INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU UMIESZCZANE SĄ NA STRONIE ŚLĄSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ ORAZ W MIESIĘCZNIKU „PRO MEDICO” – ten ostatni otrzymuje każdy lekarz Śląskiej Izby Lekarskiej.
Zarząd Oddziału stara się, aby informacje o zebraniach Oddziału, itp. były umieszczane także na stronach Beskidzkiej Izby Lekarskiej oraz Częstochowskiej Izby Lekarskiej.
Copy link
Powered by Social Snap