PTMP Oddział Opole

Zarząd Oddziału:

lek. Beata Zając – Przewodnicząca
lek. Helena Kozłowska – Wiceprzewodnicząca
lek. Ryszard Jasiński – Sekretarz
lek. Paweł Pączko – Skarbnik

Członkowie:
lek. Stefan Kuś
lek. Anna Hylla
lek. Elżbieta Miednik
lek. Elżbieta Sobczak

Komisja Rewizyjna:

lek. Mieczysław Chudy
lek. Wiesław Bańczyk
lek. Irena Florek-Mielniczuk

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać przelewem na nr konta:

mBank  61 1140 2004 0000 3602 7952 0767

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział Opole
47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2A

Tel. 77 4837732
e-mail: sekretariat@womp.opole.pl

Copy link
Powered by Social Snap