PTMP Oddział w Kielcach

Zarząd Oddziału:

lek. Anna Mikołajczyk – Przewodnicząca
lek. Katarzyna Przemirska – Wiceprzewodnicząca
lek. Justyna Sennik – Sekretarz
lek. Katarzyna Góral-Uszyńska – Skarbnik

Członkowie:
lek. Edyta Jończyk-Wlazły
dr n. med. Ewa Latało-Łoś
lek. Regina Dzienniak-Gajos

Komisja Rewizyjna:

lek. Tomasz Kałka
lek. Elżbieta Ściwiarska-Walczak
lek. Andrzej Tomzik

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 

Wpłaty można dokonać w siedzibie Towarzystwa w Kielcach przy ul. Karola Olszewskiego 2A  (pokój 102) lub przelewem na nr konta:

mBank 77  1140  2004  0000  3502  7924  4175

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Uwaga!

Uprzejmie prosimy o potwierdzanie uczestnictwa w szkoleniach. Lekarze uczestniczący w szkoleniach otrzymują punkty edukacyjne Izby Lekarskiej. Zastrzegamy możliwość zmiany tematu oraz wykładowcy!

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział w Kielcach
25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 2

lek. Katarzyna Góral-Uszyńska

Tel. 41 3479711
e-mail: kgu@womp.com.pl

Copy link
Powered by Social Snap