Oddział w Koszalinie

Zarząd Oddziału:

lek. Monika Pieńkowska – Przewodnicząca
lek. Grzegorz Tomczyk – Wiceprzewodniczący
lek. Grażyna Mrozińska – Sekretarz
lek. Barbara Bogusz – Skarbnik

Członkowie:
lek. Barabara Kuryło-Kałużnicka
lek. Wojciech Kania
lek. Arnold Bilski

Komisja Rewizyjna:

lek. Dariusz Sobieraj – Przewodniczący
lek. Elżbieta Daszkiewicz – Sekretarz
lek. Marek Cebula – Członek

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018r. wynosi:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
składki można regulować przelewem lub gotówką bezpośrednio w trakcie posiedzenia PTMP.
Nr rachunku bankowego:
mBank
91 1140 2004 0000 3102 7878 3563

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136
75-613 Koszalin

Monika Pieńkowska
Tel. 94 342 42 39, 94 346 53 36
e-mail: ptmpkoszalin@gmail.com

Copy link
Powered by Social Snap