Oddział w Koszalinie

Zarząd Oddziału:

lek. Monika Pieńkowska – Przewodnicząca
lek. Arnold Bilski – Wiceprzewodniczący
lek. Grażyna Mrozińska – Sekretarz
lek. Barbara Bogusz – Skarbnik

Członkowie:
lek. Ewa Stogniew

Komisja Rewizyjna:

lek. Dariusz Sobieraj – Przewodniczący
lek. Elżbieta Daszkiewicz – Sekretarz
lek. Ewa Rajca – Członek

Delegaci na WZD – 2022 rok: 

Brak Delegatów na WZD ze względu na niespełnienie zapisów § 52 Statutu PTMP.

Wysokość składek:

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 20.12.2022 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2023r. wynosi 150 zł.

Wysokość składki za lata ubiegłe:

100 zł – dla członków pracujących zawodowo

50 zł – dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo

Uwaga: 
Wpłaty można dokonać w systemie SORGA (PTMP-SORGA) lub przelewem:
Nr rachunku bankowego:
mBank
91 1140 2004 0000 3102 7878 3563

Harmonogram spotkań:→ KALENDARZ WYDARZEŃ

Kontakt: 

Polskie Towarzystwo
Medycyny Pracy Oddział w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 136
75-613 Koszalin

Monika Pieńkowska
Tel. 94 342 42 39, 94 346 53 36
e-mail: ptmpkoszalin@gmail.com