Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Walne Zebranie Członków Oddziału Łódzkiego

14 września godz. 11:00 - 13:00

Na podstawie uchwały Zarządu Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy z dnia 07.06.2022 r. serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Oddziału, które odbędzie się w dniu 14.09.2022r. o godz. 11.00 w siedzibie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Głównym celem Walnego Zebrania Członków będzie wybór nowego Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej oraz wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów, które zaplanowane jest w terminie 20.10.2022r. w Sandomierzu.

W przypadku braku kworum, drugi termin Walnego Zebrania Członków Oddziału ustalono na dzień 14.09.2022 o godz. 11.30, stosownie do zapisów § 54 Statutu PTMP. Pragnę przypomnieć, że zgodnie z § 52 Statutu, w Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział wszyscy członkowie Oddziału z zastrzeżeniem, że czynne i bierne prawo wyborcze mają członkowie, którzy mają opłacone składki wg. stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału.

Proponowany porządek Walnego Zabrania:

 1. Wybór przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Oddziału,
 2. Przedstawienie i przyjęcie regulaminów obrad i wyborów do władz Oddziału;
 3. Wybór Komisji Walnego Zebrania Oddziału;
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za mijającą kadencję;
 5. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi za okres minionej kadencji – po wysłuchaniu, rozpatrzeniu i przyjęciu sprawozdań Zarządu
  i Komisji Rewizyjnej;
 6. Wybór Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej na następną kadencję;
 7. Wybór przedstawicieli na Walne Zgromadzenie Delegatów;
 8. Zgłaszanie propozycji zmian w Statucie Towarzystwa, uchwał zgłaszanych do Komisji Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania Oddziału, rozstrzyganie spraw wniesionych do porządku obrad;
 9. Podjęcie uchwał w sprawie wniosku o nadanie godności Członka Honorowego Towarzystwa (w przypadku zgłoszenia kandydatów);
 10. Przedstawienie i przyjęcie propozycji programu działalności Oddziału na następną kadencję;
 11. Zamknięcie Walnego Zebrania Oddziału.

Szczegóły

Data:
14 września
Czas:
11:00 - 13:00

Organizator

PTMP oddział w Łodzi

Miejsce

IMP w Łodzi
św. Teresy 8
Łódź, Polska
+ Google Map
Copy link
Powered by Social Snap