Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

  • To event minęło.

Ogólnopolskie Dni Medycyny Pracy

19 października 2018 - 20 października 2018

„Zdrowie pracowników wobec zagrożeń współczesnego środowiska pracy” 

Informacja o sposobie rejestracji, zakwaterowaniu, zgłaszaniu wystąpień oraz szczegółowym programie naukowym będzie na bieżąco umieszczana na stronie internetowej Konferencji:  https://medycynapracy.icongress.pl/

Program Konferencji

Piątek, 19.10.2018r.
800-1000 Rejestracja uczestników
1000-1100 Sesja inauguracyjna

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

1000-1030

 

Kierunki zmian i współczesne wyzwania w ochronie zdrowia pracujących

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1030-1100

 

Stare dogmaty i nowe wyzwania w medycynie pracy – perspektywa po 20 latach funkcjonowania systemu

lek. Paweł Wdówik

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu

1100-1400 Problemy zdrowotne w ochronie zdrowia pracujących

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

1100-1130

 

Zdrowie psychiczne Polaków i jego wpływ na zdolność do pracy – na podstawie wyników badania EZOP

prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna

Instytut Psychologii, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu

1130-1200

 

Ochrona zdrowia psychicznego jako zadanie służby medycyny pracy

 dr hab. n. med. Dorota Merecz-Kot

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1200-1215 Przerwa kawowa
1215-1245 Aktualne podejście do ciężkiej hipoglikemii i nieświadomości hipoglikemii – z perspektywy diabetologii i medycyny pracy

prof. dr hab. n. med. Przemysława Jarosz-Chobot1, dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz2

1Katedra Pediatrii, Klinika Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny

2Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1245-1315

 

Problemy kardiologiczne w medycynie pracy

dr hab. n. med. Rafał Poręba1, dr n. med. Paweł Gać2

1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych, Nadciśnienia Tętniczego i Onkologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

2 Katedra i Zakład Higieny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

1315-1345 Gruźlica płuc – epidemiologia, diagnostyka, wyzwania dla medycyny pracy

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

1345-1400 Dyskusja
1400-1500 Lunch
1500-1645 Obturacyjny bezdech senny w praktyce lekarza medycyny pracy

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński, dr n. med. Marcin Rybacki

1500-1520

 

Rozpoznanie, leczenie i następstwa zespołu obturacyjnego bezdechu sennego

prof. dr hab. n. med. Paweł Śliwiński

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

1520-1535 Orzecznictwo w zakresie obturacyjnego bezdechu sennego u osób kierujących pojazdami

dr n. med. Marcin Rybacki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1535-1555

 

Obturacyjny bezdech senny w praktyce lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikiem – prezentacja przypadków

dr n. med. Jadwiga Siedlecka

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1555-1615

 

Aspekty prawne algorytmów – jaka jest moc wiążąca zaleceń i standardów w medycynie?  Teoria a praktyka, omówienie przypadków

r. pr.  Anna Żelasko

Kancelaria Radcy Prawnego

1615-1630

 

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu w czasie snu oraz możliwości terapeutyczne

dr n. med. Joanna Grzybowska-Gałuszka

Philips Respironics

1630-1645 Przerwa kawowa
1645-1745 Medycyna pracy – doświadczenia i problemy orzecznicze część I

Przewodniczący: dr  n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc, dr n.med. Jacek Parszuto

1645-1700 Uwarunkowania zdrowotne i społeczne urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w świetle   badań odwoławczych prowadzonych w Województwie Lubuskim w latach 2008-2017

dr n. med. Tomasz Gajewski

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gorzowie Wielkopolskim

1700-1715 Współpraca z Państwową Inspekcją Pracy jako jeden z elementów nadzoru nad jakością opieki profilaktycznej nad pracującymi – doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum  Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi

dr n. med. Patrycja Krawczyk-Szulc

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi

1715-1745 RODO w medycynie pracy

mgr Małgorzata Tomicka

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

SOBOTA, 20.10.2018
900-1030 Panel ekspertów – Medycyna pracy XXI wieku – oczekiwania i rzeczywistość

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, lek. Paweł Wdówik

P. Anna Krzyżanowska – Dyrektor Wydziału Kadr, Szkolenia i Spraw Socjalnych – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

P. Dariusz Piwoński – Ekspert z Biura Wojewody

P. Piotr Burtowski – Dyrektor ZUS we Wrocławiu

P. Zbigniew Ładziński – Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej

P. Kazimierz Kimso – Przewodniczący NSZZ Solidarność Dolny Śląsk

P. Andrzej Otręba – Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego

P. Marek Pasztetnik – Prezes Zachodniej Izby Gospodarczej

P. Małgorzata Łagocka – Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu

P. Barbara Serafinowska – Nadinspektor Pracy OIP we Wrocławiu

P. Agnieszka Czajkowska – Młodszy specjalista OIP we Wrocławiu

1030-1045 Przerwa kawowa
1045-1215 Medycyna pracy – doświadczenia i problemy orzecznicze część II

Przewodniczący: lek. Paweł Wdówik, dr n.med. Andrzej Marcinkiewicz

1045-1100

 

Prewencja chorób związanych z pracą w perspektywie regulacji prawnych i ich potencjalnych konsekwencji

dr n. med. Andrzej Marcinkiewicz

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1100-1115

 

Kryteria rozpoznawania pylicy azbestowej w warunkach polskich a kryteria helsińskie.

lek. Joanna Dobrowolska

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu

1115-1130

 

Orzecznictwo lekarskie u osób dysponujących bronią – potrzeba zmian

lek. Joanna Nowak – Pasternak, dr n. med. Renata Turbańska, dr n. med. Grażyna Wośkowiak

Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu

1130-1145

 

I pomoc w miejscu pracy i zasady jej organizowania

dr n. med. Agnieszka Lipińska-Ojrzanowska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1145-1200

 

Ostrość wzroku – najważniejsza funkcja układu wzrokowego – w praktyce lekarza medycyny pracy

dr n. med. Tomasz Wittczak, lek. Jacek Jakubowski

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Łodzi

1200-1215 Dyskusja
1215-1230 Przerwa kawowa
1230-1415 Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na wybrane czynniki szkodliwe i niebezpieczne dla zdrowia

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dr n. med. Marcin Rybacki

1230-1245

 

Badania profilaktyczne osób pracujących w narażeniu na czynniki chemiczne nieujęte w aktualnych przepisach prawa

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1245-1300

 

Badania profilaktyczne osób narażonych na czynniki rakotwórcze

dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1300-1315

 

Badania profilaktyczne osób obsługujących wózki jezdniowe z napędem silnikowym i suwnice oraz pracujących na wysokości

lek. Paweł Wdówik

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Oddział w Radomiu

1315-1330

 

Badania profilaktyczne osób kierujących pojazdami silnikowymi

dr n. med. Marcin Rybacki

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1330-1345 Nowoczesne markery biochemiczne nadużywania alkoholu i ich zastosowanie w praktyce

lek. Michał Milczarek

Alab Laboratoria Sp. z o.o.

1345-1400 Ogólnopolski Program Prozdrowotny „Zdrowa Wątroba” – propozycja współpracy z jednostkami Służby Medycyny Pracy

lek. Tomasz Prycel

Stowarzyszenie CEESTAHC

1400-1415 Dyskusja
1415-1515 Lunch
1515-1630

 

Działania wzmacniające zdrowie pracowników – szkolenie w ramach projektu NPZ: „Podejmowanie inicjatyw na rzecz profilaktyki chorób zawodowych i związanych z pracą, w tym ze służbą żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oraz wzmocnienie zdrowia pracujących”

Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa, dr hab. n. med. Marta Wiszniewska

1515-1530

 

Zwiększenie zaangażowania służby medycyny pracy w zadania profilaktyczne

prof. dr hab. n. med. Jolanta Walusiak-Skorupa

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1530-1600

 

Badania profilaktyczne a problemy związane z narządem wzroku

dr n. med. Alicja Pas-Wyroślak

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1600-1630

 

Choroby zawodowe obwodowego układu nerwowego – zalecenia do badań profilaktycznych nad pracownikami

dr n. med. Magdalena Lewańska

Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi

1630 PODSUMOWANIE KONFERENCJI

Szczegóły

Start:
19 października 2018
Koniec:
20 października 2018
Strona internetowa:
https://medycynapracy.icongress.pl/

Organizatorzy

Dolnośląski Oddział Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy
PTMP ZG
Klinika Chorób Zawodowych i Zdrowia Środowiskowego IMP w Łodzi
DWOMP we Wrocławiu

Miejsce

Hotel Scandic
Piłsudskiego 49-57
Wrocław, Polska
+ Google Map